Anonim Şirket Nedir?

Anonim-sirket-nedir

“Anonim Şirket nedir ve nasıl kurulur?” sorularına yanıt bulacağınız yazımızda, Anonim Şirketin Limited Şirketten farklarını ve Anonim Şirket çeşitlerini detaylı şekilde anlatıyoruz. İşte Anonim Şirket hakkında bilmeniz gerekenler:

Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirket, ekonomik faaliyetlerin hepsini gerçekleştirebilen, hisse senedi veya tahvil ihraç edebilen, yönetiminde yönetim kurulu ve genel kurul olan şirketlerdir. Anonim şirketler limited şirketlere nispeten daha büyük çaplı işler için kurulurlar. Anonim şirketin kısaltması A.Ş.’dir.

Anonim Şirket Çeşitleri Nelerdir?

Anonim şirketler iki çeşide ayrılır: Kuruluş şekillerine göre ve ortak sayısına göre.
Kuruluş şekillerine göre anonim şirketler; özel kanunlarla kurulan anonim şirketler, tür değişikliğiyle kurulan anonim şirketler, tedrici kuruluş tekniğiyle kurulan anonim şirketler, ani kuruluş yöntemiyle kurulan anonim şirketler ve birleşmeyle kurulan anonim şirketler.
Ortak sayısına göre anonim şirketler; Holdingler, çok uluslu anonim şirketler, halka kapalı anonim şirketler, özel yasalarla kurulmuş kamu anonim şirketleri ve halka açık anonim şirketler.

A.Ş. Kuruluş İşlemleri Nelerdir?

Bir anonim şirket kurmak istediğinizde üç aşamayı tamamlamanız gerekmektedir. İlk aşamada ana sözleşme hazırlanır. Şirketin adı, adresi, ticaret unvanı, kurulmasındaki amacı, sermaye tutarı, yönetim kurulu üyeleri gibi bilgiler ana sözleşmede yer alır. Ana sözleşme 7 nüsha şeklinde hazırlanır ve noter huzurunda imzalanır.
İkinci aşamada ise şirketin taahhüt edilmiş olan sermayesinin 4/10.000’i rekabet kurulunun hesabına yatırılır. İkinci aşamayı Ziraat Bankasına yatırılacak olan bu ödeme oluşturur. Üçüncü aşamaya gelindiğinde ise şirketin tescilinin ilanı için ticaret siciline başvurulur. Şirket, rekabet kurulunun hesabına yatırılan paranın dekontu, şirket kurucularının nüfus cüzdanı suretleri ve ikamet belgeleri ile ana sözleşmesinin 2 nüshasıyla ticaret siciline başvurur.

Anonim Şirket Kurulumu İçin Gerekli Bilgi Ve Evraklar Nelerdir?

Anonim şirket kurmak için bazı belge ve bilgilere ihtiyacınız vardır. Bu belgeler;

 • Üçer adet vesikalık fotoğraf,
 • Ortakların kimlik fotokopileri,
 • Ortakların ikametgah belgesi,
 • Şirketin ünvanı,
 • İşyeri kira sözleşmesi,
 • Şirketin merkez adresi,
 • Şirket temsilcisi,
 • Sermaye oranları,
 • Şirket sermaye tutarı

Limited Şirket ve Anonim Şirket Arasındaki Farklar Nedir?

Anonim şirket ile limited şirket arasında bazı farklar bulunuyor. Bu farklar şirketin avukatı, hisse devri, ortak sayısı gibi konularda kendisini gösteriyor. İşte limited şirket ve anonim şirket arasındaki ayrım maddeleri;

 • Anonim şirketler tahvil çıkarabilirken limited şirketlerin tahvil çıkarma hakkı bulunmamaktadır.
 • Anonim şirketlerin sermayesi 250.000 TL’nin üzerinde ise şirketin avukatı olmak zorundadır ancak limited şirketlerde avukat zorunluluğu yoktur.
 • Limited şirketlerde asgari sermaye tutarı 10.000 TL iken anonim şirketlerde bu tutar 50.000 TL’dir.
 • Halka açılmayı yalnızca anonim şirketler yapabilir.
 • Limited şirketler tescilinden sonra 24 ay içinde sermaye için en az 10.000 TL ödemelidir. Anonim şirketlerde bu tutar 50.000 TL’dir.
 • Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olan ortaklar dışında kalan pay sahipleri şirketin kamu borçlarından sorumlu değilken, limited şirketlerde ise ortakların hepsi şirketin kamu borçlarından sorumludurlar.
 • Limited şirketlerde ortak sayısı 1 – 50 iken, anonim şirketlerde bu sayı 1- 500 kişiden oluşabilir.

Anonim Şirket nedir ve nasıl kurulur artık biliyorsunuz. Eğer şirket kurma maliyeti hakkında da detaylı bilgi edinmek isterseniz ilgili yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

E-ticaret Altyapısına Sahip Bir Websiteniz Var Mı?

KOBİlere Özel Ücretsiz Dijital Pazarlama Analizi

Kobiler yapay zekaya hazır mı?
Hibe / Teşvik / Kredi
#KOBİSOR

Kobi testini çözmek için hemen tıklayın.

Yönlendirme.

Metin gelebilir.