Filo Yönetimi Nedir?

Filo yönetimi, filo parkının en uygun maliyetle en verimli şekilde kullanılması anlamına gelmektedir. Filo yönetim, firma araç parkında yer alan bütün motorlu kara taşıtlarının yasal sürece uygunluğunu ayarlayabilmek, araçların alındığı günden itibaren satıldığı güne kadar olacak olan sigorta, servis ve garanti gibi hizmetlerden yararlanmasını sağlamak gibi hizmetleri içerisinde barındırır.

Filo yönetiminin bütün fonksiyonları şirket içerisinde bulunan filo yönetim departmanından karşılanabileceği gibi, dış kaynaklardan da karşılanabilir. Bağımsız analiz firması olan Berg Insight’ın yaptığı Pazar araştırmasına göre 2009’da Avrupa’da 1.5 milyon filo yönetimi biri varken, bu rakam 2015’te 5 milyona, 2019’da ise 8 milyona çıkmıştır.

Filo Yönetim Sistemleri Hakkında

Filo yönetim sistemleri hakkında daha geniş bir bilgiler aktarmaya başlayalım. Filo yönetim sisteminin bir de fonksiyonları bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar ise şu şekilde: araç takibi, mekanik teşhis, şoför davranışı, filo yönetimi yazılımı, gemilerin yönetimi, filo güvenliği ve kontrolü.

Araç Takibi

Filo yönetimi sisteminin en temel fonksiyonu araç takibi yapmasıdır diyebiliriz. Araç takip sistemi GPS tabanlıdır. Sistem şu şekilde işler: GPS tarafından aracın bulunduğu lokasyon, hız, istikamet gibi bilgiler belirlenir ve bu bilgiler filo yönetim yazılımına aktarılır. Bu sayede de kullanıcılar, gerçek zamanlı bir şekilde aracın konumunu harita üzerinden öğrenebilirler.

Mekanik Teşhis

Üst düzey filo yönetim sistemleri, aracın bilgisayarına rahatlıkla bağlanabilir ve bağlandıktan sonra öğrenmek istediği verileri çok rahat bir şekilde öğrenebilir. Aracın ne kadar yol yaptığını, yakıt durumunun ne durumda olduğunu, aracın ortalama hızının kaç olduğunu rahatlıkla öğrenebilir. İleri düzey filo yönetim sistemleri kullanıcılara bu bilgileri istatistiksel veri olarak aktarabilir.

Şoför Davranışı

Filo yönetim sistemi ile verilerin kombine edilmesi sayesinde her şoför için bir profil oluşturulabilir.

Filo Yönetim Yazılımı

Filo yönetim yazılımının, filo yönetimi ile ilgili yerine getirilmesi gereken işlerin tamamlanmasına yardımcı olur. Bu işleri şöyle değerlendirebilirsiniz: aracın devir alınmasından devir edileceği tarihe kadar oluşan süreçte gereken bütün operasyonu içerisinde barındırır. Operasyondan kasıt ise şu şekilde: araç ve şoför profili oluşturma, gezi profili oluşturma, araç verimi, sevkiyat ve buna benzer işlevleri gerçekleştirir. Ayrıca birçok filo yönetim yazılımı, aracı uzaktan komuta etme özelliğine sahiptir. Aracın teşhis bilgileri ise aracın üzerinde olan filo yönetim donanımı ile bağlantılıdır.

Gemilerin Yönetimi

Filo yönetimi, denizdeki gemilerin yönetiminde de kullanılabilinir. Genelde gemilerin yönetimi, ellerinde eleman, bakım ve günlük operasyon imkanı bulunan filo yönetim firmalarına emanet edilir.

Filo Güvenliği ve Kontrolü

Filo güvenliği ve konrolü, araç hareketsiz ya da operasyon dışı olduğunda dahi aracı güvenli bir şekilde devre dışı bırakma gücüne sahiptir. Bu özelliğin sayesinde aracın ya da aracın içerisinde bulunan şeylerin çalınma ihtimali daha fazla minimize edilir.