KOBİ Olmanın Avantajları Nelerdir ?

kobilerin avantajları

KOBİ’ler, bir ülkenin ekonomik gelişiminde önemli bir role sahiptirler. Türkiye’de de KOBİ’ler, işgücünün büyük bir kısmını istihdam ederek insan kaynağı sağlamaktadırlar. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, toplumsal istihdamın yaklaşık %76.7’sini KOBİ’ler gerçekleştirmektedirler. KOBİ’lerin, bölgesel kalkınmaya sağladıkları destekler ve milli gelir üzerindeki pozitif etkisiyle birçok faydası bulunmaktadır. Bu yazıda, KOBİ olmanın avantajlarından bahsedeceğiz :

KOBİ’ler İçin Vergi Avantajları

KOBİ’lerin ekonomik kalkınmadaki rolünü güçlendirmek için çeşitli vergi teşvikleri sağlanmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunları içerisinde tanınan bazı ek yetkiler sayesinde KOBİ’ler, daha düşük vergilendirme, vergi matrahlarında indirimler ve muafiyetler, ve KDV mükellefiyet sınırının yükseltilmesi gibi ek avantajlara sahip olabilirler. Ancak ne yazık ki, KOBİ’ler vergi teşvikleri hakkında yeterli farkındalığa sahip değildirler. Süreçleri bilseler bile, fazlasıyla karmaşık geldiğinden uygulamaktan vazgeçenler veya vergi teşvikleri konusunda uzman çalıştırmadıkları için bu sürece hiç dahil olmamayı tercih edenler olabilmektedir. Bu konuda personel istihdam edilmesi veya vergi danışmanlığı alınması, KOBİ’lerin vergi avantajlarından faydalanmalarına neden olacaktır.

kobilerin avantajları

KOBİ’lerin Esnekliği ve AR-GE Avantajları

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler), rekabetçi ve hızla değişen iş ortamında esnek bir yapıda olmalıdırlar. Bu kapsamda, araştırma ve geliştirme (AR-GE)’ye yatırım yapmaları kritik önem taşır. Doğaları gereği büyük şirketlere kıyasla kobiler, çevik olma ve uyarlanabilir olma konusunda daha avantajlı bir konumdadırlar. Süreçlerde daha az bürokrasi olması, daha hızlı karar alma mekanizmasının yaşanmasını sağlar. Bu da kobilerin yeni fırsatlara hızlı bir şekilde karşılık verebilmeleri anlamına gelir. AR-GE, yeni pazar trendlerini ve müşteri ihtiyaçlarını belirleme ve geliştirme fırsatları sunar. KOBİ’ler, yeni teknolojilere ve üretim yöntemlerine yatırım yaparak esnek yapıları sayesinde risklerini çeşitlendirebilirler. KOBİ’lerin AR-GE faaliyetleri kapsamında yararlanabileceği TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV ve Sanayi Bakanlığı’nın AR-GE hibe ve teşvik destekleri yapılmıştır ve yeni destekler de platformumuzdan duyurulmaya devam edilecektir.

KOBİ’lerin İş Geliştirme ve Küreselleşme Avantajları

KOBİ’ler genellikle stratejik planlama yapma konusunda diğer şirketlerden daha başarısızdırlar. Bir KOBİ, SMART hedefler belirlemeli, pazar trendlerini takip etmeli ve buna uygun vizyoner stratejiler geliştirmelidir. Bu iş geliştirme vizyonları için çok değerlidir. Günümüzde müşteri ilişkileri yönetimi, yeni ürün ve hizmetler geliştirme, yeni pazarlarla doğru bir şekilde erişme gibi konularda KOBİ’lere çeşitli gelişimsel çalışmalar düzenlenmektedir. Örneğin; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)’nin e-işletme, genel girişimcilik ve KOBİ meseleleri gibi konularda çalışmaları bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlığı tarafından KOBİ’lere; küresel pazarlara erişim, KOBİ’lere e-ticaret desteği, rekabetin artırılması gibi konularda konferanslar verilmiştir. Bu kapsamdaki güncel konferanslar, eğitimler ve benzeri etkinlikler web sitemizden sizlere aktarılmaya devam edecektir.

Bu tarz desteklerin artması, elbette KOBİ’lerin küreselleşmesi için de gereklidir. Sektör trendlerini takip edebilmek ve rakiplerden ayrışabilmek için yeni verilere ulaşabilmek çok değerlidir. KOBİ’lerin global müşterilere ulaşabilmesi konusunda ise devlet desteğiyle KOBİ’lere yeşil pasaport verilmesi süreci çeşitli şartlar altında başlamış ve bu konuda güncellemeler getirilmiştir. KOBİ’lerin küresel ticaret pazarında daha da aktif olabilmesi için birçok avantaj bulunmaktadır. Bir KOBİ olarak iş geliştirmenin olmazsa olmaz şartlarından biri, müşteri ilişkilerini hem dijital hem fiziksel arenada koruyabilmektir. Bu aşamada, hizmet odaklılık üzerine stratejiler geliştirmeyi keşfedebilmek ve bunun için pazarlama stratejilerini kullanmak, rekabet düzeyinizi artıracaktır. Bu yaklaşımı deneyimlemek isterseniz, Müşteri İlişkileri Yönetimi eğitimimiz hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

E-ticaret Altyapısına Sahip Bir Websiteniz Var Mı?

KOBİlere Özel Ücretsiz Dijital Pazarlama Analizi

Kobiler yapay zekaya hazır mı?
Hibe / Teşvik / Kredi
#KOBİSOR

Kobi testini çözmek için hemen tıklayın.

Yönlendirme.

Metin gelebilir.