Vergi Muafiyeti Nedir? Firmalar İçin Vergi Muafiyeti 2019 Rehberi

Vergi Muafiyeti Nedir?

Vergi muafiyeti nedir? Vergi muafiyeti en basit haliyle bir vergi mükellefinin ya da vergi mükellefi grubunun vergi dışı tutulmasıdır. Bu muafiyet tamamen olabileceği gibi kısmen de olabilir. Vergi muafiyetinin ne demek olduğunu tanımladığımıza göre artık firmaların vergi muafiyetinden yararlanmak için neler yapması gerektiğinden bahsetmeye başlayalım.

Bütün işverenler şirket giderlerini daha aşağıya çekmek uğraşırlar. Şirket giderlerini düşürmek için maliyet kalemleri içerisinde iyileştirmeler yapmak, teknolojiye yatırım yapmak şirketler için oldukça önemlidir. Bunun haricinde işletmelerin göz ardı ettiği bir durum bulunuyor o da şu: giderlerin vergiden düşürülmesi ve bununla birlikte bilinmeyen vergi istisnaları. Birçok işletme bu konulardan haberdar değil. İşletmelerin bu gibi durumlardan faydalanabilmesi için giderlerin resmi bir şekilde kayıt altında tutulması ve mevzuata hakim olması gerekiyor. Aslında tam olarak şundan bahsediyoruz: belgelendirilmiş olan bazı giderler size vergi muafiyeti sağlayabiliyor.

Vergi muafiyeti ve istisnaları ile ilgili muafiyetten faydalanabileceğiniz kalemler şu şekilde sıralanıyor: KDV’den muafiyet, kurumlar vergisinden muafiyet, iştirak kazançlarından muafiyet, bağış ve yardımlardan muafiyet, yurt dışı kazançlardan muafiyet, yurt dışı inşaat faaliyetlerinden muafiyet, Ar-Ge giderlerinden muafiyet ve sponsorluklar gibi kalemlerden oluşur. Ayrıca bu kalemlerin dışında işletmeniz için gerçekleştirdiğiniz bazı tüketim giderleriniz de muafiyet kapsamı içerisinde %89 oranına varacak şekilde muaf edilebiliyor.

KDV Muafiyeti

Kurumların aktifinde bulunan gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışı KDV’den muaf tutulur. Bu konu için dikkat etmeniz gereken bir başka unsur ise iştirak edilen hissenin anonim ya da ilmühaber bastırılmış ise zamanı baz alınmadan KDV’den muafiyet sunulmasıdır.

İştirak Kazançları Muafiyeti

Bir kişinin ya da bir kuruluşun başka bir şirket üzerinde payı bulunuyorsa, bu paydan elde ettiği kazanç kurumlar vergisinden muaf tutulur. Ayrıca bu kazanç, stopaja da eklenmez.

Bağış ve Yardımlardan Muafiyet

Gelirinizin %5-10’unu geçmeme koşulu ile vergi muafiyetine hak tanınan bağışlar yapma şansınız bulunuyor. Bunun dışında bir doğal afet ile ilgili bağış yaptığınız taktirde ise bağışladığınız meblağın tamamına indirim yapılacaktır.

Yurt Dışı Kazançlardan Muafiyet

Anonim ya da Limited olan şirketlerin, yurt dışında bulunan ofisleri üzerinden kazandıkları kazançlar için muafiyet durumu bulunur. Bu kazancın %15 oranında gelir ve kurumlar vergisi taşıması ve elde edildiği hesap dönemine ait olan yıllık kurumlar vergisi beyanı verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye gönderilmiş olması koşuluyla kurumlar vergisinden muaf olabilir.

Yurt Dışı İnşaat Faaliyetleri

Türkiye dışında inşaat faaliyetleri üzerinden gerçekleştirilen ve Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların tamamı kurumlar vergisinden muaf edilir.

Ar-Ge Giderlerinden Muafiyet

Kurumlar vergisine tabii olan işletmeler, işletmelerinin içerisinde gerçekleştirdikleri yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik yaptıkları faaliyetlerin tutarlarını gider olarak gösterebilirler.

Sponsorluklar

Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş ve görevleri üzerine kanun kapsamı içerisinde yapılan sponsorluk harcamalarının, amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için ise %50’si yıllık beyanname ile bildirilerek gelirlerden indirim konusu olarak gösterilebilir.

Yemekte Vergi Muafiyeti

İşletmenizde yemek kartı kullanarak, işletmenizde çalışan personellerinizin yemek giderlerini tek fatura içerisinde toplayabilirsiniz. Bunun yanında personelinize öğle yemeğini yemek kartı ile vermek, maaş dışı giderlerinizde ve kurumsal harcamalarınızda size %89 oranında vergi avantajı sağlar. Şirketiniz için en uygun yemek kartını öğrenmek için tıklayınız.

 

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

E-ticaret Altyapısına Sahip Bir Websiteniz Var Mı?

KOBİlere Özel Ücretsiz Dijital Pazarlama Analizi

Kobiler yapay zekaya hazır mı?
Hibe / Teşvik / Kredi
#KOBİSOR

Kobi testini çözmek için hemen tıklayın.

Yönlendirme.

Metin gelebilir.