Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Kelime anlamı para konusundaki kesintiler olan tevkifat, vergi anlamında; vergiler üzerinde bölüşme veya kesinti yapma manasına geliyor. Tevkifatlı fatura da faturaya işlenen verginin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülüp ikisinden de alınmasından dolayı diğer faturalardan farkı bulunmaktadır.

Gelir Vergisi Tevkifatı Nedir?

Gelir Vergisi Tevkifatı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesinde belirtilen gelir çeşitleri üzerinden, yine aynı yasada yer alan kesintileri tanımlar.

Tevkifatlı Fatura Hesaplaması

Yukarıda bahsettiğimiz gibi tevkifatlı faturada fatura içerisinde yer alan KDV tutarının önceden tanımlı olan belirli oranlar (5/10, 9/10 gibi) ile alıcı ile satıcı arasında bölüştürülmesi esasına dayanmaktadır.

Bir örnek ile açıklamak gerekirse;

Satış faturası tutarınızın 100 TL olduğunu kabul edelim. Bu tutara %18 oranında kdv eklediğimizde kdv tutarı 18TL, genel toplam ise 118TL olacaktır. 5/10 tevkifat oranı kullanılan durumlarda ise kdv tutarı olan 18TL alıcı ve satıcı arasında yarı yarıya paylaştırılarak 9TL olacaktır. Böylece satış faturamızın bize yansıyan kısmı 118 TL’den 109 TL’ye düşecektir.

Uygulanması istenilen fatura konusunda mali müşavirinize danışmanızı öneririz.

Kimler Tevkifatlı Fatura Oluşturur?

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen duruma göre;

 • Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve teşkil ettikleri birlikler
 • Döner sermayeli kuruluşlar
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları
 • Bankalar
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler. Vadeli işlemler borsaları dahil tüm borsalar
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına veya birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler
 • Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirketler

Tevkifat Uygulanabilecek İşlemler Nelerdir?

Tevkifat Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen bazı hizmet ya da ürün satışları için uygulanabilir. Tevkifat uygulanabilecek bazı hizmetler şu şekilde;

 • Yapım işleri ve bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik – mimarlık ve etüt proje hizmetleri
 • Bakım onarım hizmetleri
 • Yemek servisi hizmetleri
 • Bahçe, çevre, temizlik hizmetleri
 • Danışmanlık ve denetim hizmetleri
 • Özel güvenlik hizmetleri
 • Yapı denetim hizmetleri

Bu hizmetler için uygulanacak tevkifat oranları ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Tevkifat Uygulaması sayfasına bakabilirsiniz.  

Tevkifatlı Fatura Nasıl Oluşturulur?

Tevkifatlı faturanızı online ortamda oluşturuyor iseniz, verilerinizi girdikten sonra sayfanın altında yer alan Toplam KDV tutarının yanında yer alan butondan, tevkifat oranını seçip otomatik olarak hesaplama işlemini yapabilirsiniz.

Tevkifatlı Fatura Örneği

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

E-ticaret Altyapısına Sahip Bir Websiteniz Var Mı?

KOBİlere Özel Ücretsiz Dijital Pazarlama Analizi

Kobiler yapay zekaya hazır mı?
Hibe / Teşvik / Kredi
#KOBİSOR

Kobi testini çözmek için hemen tıklayın.

Yönlendirme.

Metin gelebilir.