Şirketlerin Vergiyi Az Ödeme Yolları

İş verenlerin işletme giderleri yapmış oldukları masrafların büyük çoğunluğunu oluşturur. Masrafları azaltmak için maliyeti azaltmaya çalışmak, teknolojik ürünler almak, giderlerle ilgili kararlar almak çok önemlidir. İşletmelerin gözden kaçırdığı vergi istisnaları ile giderleri vergiden düşürmek diğer bir yöntemdir.

Bu uygulamalardan KOBİ’lerin maalesef haberi yoktur. Bu istisnalardan faydalanmak için giderlerin resmi kaydının olması ve vergi mevzuatını iyi bilmek gerekir. Bazı giderleri belge ile beyan ettiğinizde tamamını vergiden düşürebilirsiniz. Bu gideri tek kalem göstermek hem muhasebe hem de zaman açısından tasarruf sağlar. İşletmelere giderleri azalmak için sayabileceğimiz istisnalar şunlardır:

1. KDV Muafiyeti

İşletmelerin bünyesinde bulunan gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışı KDV’den muaftır. İştirak hissesinin üzerinde anonim yada ilmühaber var ise zamanına bakılmadan KDV’den muaf edilir.

2. İştirak Kazançları Muafiyeti

Sahibi bulunduğunuz işletmenin yada sizin başka bir şirkette ortaklığınız var ise bu ortaklıktan kazandığı pay kurumlar vergisinden muaf olur ve stopaja dahil edilmez.

3. Bağış ve Yardımlar

Yaptığınız bağışın durumuna göre gelirinizin %5-10’unu geçmemek kaydıyla vergi muafiyeti kapsamına alınabilir. Bunun yanında doğal afet bağışı yaparsanız bağış tutarının tamamı indirime tabi tutulur.

4. Sponsorluklar

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bünyesinde yapılan sponsorluk harcamalarında; amatör spor dallarının tamamı, profesyonel spor dallarının %50’si beyanname ile belirtilirse indirim yapılmaktadır.

5. Ar_Ge İndirimi

Kurumlar Vergisine tabi işletmeler, bünyesinde yaptıkları teknolojik araştırma geliştirme ile ilgili masraflarının tamamını gider gösterebilir.

6. Yurt dışı Kazançları

Anonim veya limited şirketlerin yurt dışında bulunan şubelerinin elde ettiği kazançların en az %15’i kadarında gelir ve kurumlar vergisi yükü taşır. Bu vergilerden muaf olması için kazanılan paranın hesap dönemi içinde kurumlar vergisi beyanı verilen tarihe kadar gönderilmesi gerekir.

7. Yurt Dışı İnşaat Faaliyetleri

Ülke dışında yapılan inşaatlarla ilgili işlerden kazanılan ve Türkiye’ye gönderilen hesaplardaki kazançların tamamı kurumlar vergisinden muaftır.
Bu istisnalardan yararlanmak için giderlerinizi ve yatırım faaliyetlerinizi resmileştirerek muhasebe açısından kayıt altına almanız gerekmektedir.

KAYNAK: Kobilgi Haber

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

E-ticaret Altyapısına Sahip Bir Websiteniz Var Mı?

KOBİlere Özel Ücretsiz Dijital Pazarlama Analizi

Kobiler yapay zekaya hazır mı?
Hibe / Teşvik / Kredi
#KOBİSOR

Kobi testini çözmek için hemen tıklayın.

Yönlendirme.

Metin gelebilir.