Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

sigorta primi nasıl hesaplanır

Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

Çalışanlarınızın işletmenize olan maliyetleri hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Çalışanlarınızın net ücretlerini hesaplarken karşınıza vergi ve sigorta primleri çıkacaktır ve bu iki prim maliyetlerinizi beklenenin de üzerine çıkarabilir. Peki bu vergi ve sigorta primlerini  nasıl hesaplarız? İşte sigorta primi hesaplama ile ilgili önemli noktalar…

Brüt Maaş Hesaplama

Brüt maaş çalışan maliyetimizin ilk kalemidir. Peki nedir brüt maaşı oluşturan unsurlar?

Brüt Maaş; Net Maaş, SGK İşçi Primi, İşsizlik Primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kalemlerinin toplamından oluşur. 

İşçilik Maliyeti Hesaplama

Peki, çalışanların işverene maliyeti sadece brüt maaş ile mi sınırlıdır? Değildir! İşçinin  işverene maliyeti; Brüt Maaş ve SGK İşveren Payı toplamından oluşur. 

Yukarıda anlattıklarımızı bir örnek üzerinde göstermek istersek;

SGK ve işsizlik primlerini hesaplamak için uygulanan belirli oranlar vardır ve brüt maaşlar için taban ve tavan tutarında uygulanırlar. SGK primleri hesaplanırken tavan 19.188,40 TL üzerinden tabanda ise asgari ücrete denk gelen 2.558,40 TL üzerinden baz alınır. 

Maaşlarda İşsizlik ve SGK Primi Hesaplama için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz. 

Primlerİşveren Payı (%)İşçi Payı (%)Toplam
SGK Primi20.51434.5
İşsizlik Primi213
Toplam22.51537.5

Gelir Vergisinin Hesaplanması ise şu şekilde;

Çalışanların aldığı maaş gelir vergisine tabidir ve bu vergi çalışan adına işveren tarafından ödenir. Gelir vergisi şu şekilde hesaplanır;

Vergilenecek Maaş Tutarı = Brüt Maaş – SGK İşçi Payı (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi)

Vergi Tutarı = Vergilenecek Maaş Tutarı * Gelir Vergisi Oranı (%)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinin 1. fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde aşağıdaki oranlar tabloda gösterilmiştir.

Gelir (TL)Oran (%)
18.000 TL’ye kadar%15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2700 TL fazlası için%20
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL fazlası için%27
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL fazlası için  %35

Asgari Geçim İndirimi

Asgari geçim indirimi yani AGİ çalışanların asgari geçimlerini sağlayacak tutarın gelirlerinden düşürülerek vergi dışı bırakılmasıdır. 2019 yılı itibari ile en yüksek AGİ 326.20 TL iken en düşük AGİ 191,88 TL’dir. Detaylı bilgi için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) yazımıza ulaşabilirsiniz. 

Asgari Ücretle Çalışan Bir İşçinin İşverene Maliyeti Ne kadar?

Asgari Ücret Üzerinden Maaş Hesaplaması 

Bir işçinin işverene maliyetini hesaplamak için brüt maaşı üzerinden hesap yapalım. 2020,90 TL asgari net ücret ile çalışan bir personelin kesintileri şu şekildedir;

 • SGK Primi İşçi Payı (%14) 358,18 TL
 • İşsizlik Sigorta Fonu (%1) 25,58 TL
 • Gelir Vergisi (%15) 134,32 TL
 • Damga Vergisi (%0,759) 19,42 TL

Tüm kesintilerin toplamı; 537,50 TL

Brüt asgari ücret olan 2558,40 TL ‘den kesintileri çıkardığımızda net asgari ücret olan 2020,90 TL’yi hesaplamış oluruz. 

Asgari ücrete ek olarak en düşük asgari geçim indirimi olan 191,88 TL’yi de ekleyebiliriz. 

İşçinin İşverene Toplam Maliyeti 

 • SGK Primi İşveren Payı (%15,5) 396,55 TL
 • İşsizlik Sigorta Fonu (%2) 51,17 TL
 • Brüt Ücret 2,558,40 TL
 • Toplam Maliyet 3006,12 TL

İşçi Maliyeti Hesaplama Örneği

Asgari ücret üzerinden hesaplama yaparsak;

Brüt Asgari Ücret2558,40 TL
İşveren Maliyeti Teşviksiz
SGK İşveren Primi %20.5524,47 TL
İşsizlik İşveren Primi %251,17 TL
Toplam İşveren Maliyeti 3.134,04 TL

Ayrıca işverenler belirli şartları yerine getirerek %5 Puanlık SGK İndiriminden yararlanabilirler.

 %5 puanlık SGK indirimi ile işçinin işveren maliyeti şu şekilde hesaplanır;

İşveren Maliyeti Teşvikli
Sgk İşveren Primi %15.5396,55 TL
İşsizlik İşveren Primi %251,17 TL
Toplam İşveren Maliyeti3006,12 TL

Gördüğünüz gibi işveren maliyeti %5 puanlık SGK indirimi ile 3.134 TL’den 3006 TL’ye düşmektedir. 

Bu indirimden faydalanmak için işverenlerin;

 • Çalıştırdıkları personele ait aylık hizmet – prim belgelerini süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ait herhangi bir gecikme borcunun bulunmaması 
 • Çalışan ve işverene ait sigorta primi hesaplanıp zamanında ödenmesi gerekmektedir.
Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

E-ticaret Altyapısına Sahip Bir Websiteniz Var Mı?

KOBİlere Özel Ücretsiz Dijital Pazarlama Analizi

Kobiler yapay zekaya hazır mı?
Hibe / Teşvik / Kredi
#KOBİSOR

Kobi testini çözmek için hemen tıklayın.

Yönlendirme.

Metin gelebilir.