Sevk İrsaliyesi

Sevk İrsaliyesi

Stok takibi işlemlerinizi daha kolay gerçekleştirebilmek için kullanabileceğiniz sevk irsaliyesi nedir? Sevk irsaliyesi nasıl düzenlenir? Şimdi bu soruları detayları bir şekilde inceleyeceğiz.

Sevk İrsaliyesi Nedir?

Sevk irsaliyesi, satılacak olan veya satılmış olan bir ürünün aynı firmaya ait olan veya olmayan iki adres arasında nakil işlemi yapılırken ürünün konusu, ürünün kime ait olduğu, birimi gibi bilgilerle birlikte kayıt altına alındığı belgedir. Bu belge ürünün satış işleminden sonra verilen bir makbuz olsa dahi fatura olarak kullanılamamaktadır. 

Sevk İrsaliyesinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

Bu belgeyi düzenlerken içerisinde bulunması gereken bazı bilgiler bulunur. Bu bilgiler şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Sevk irsaliyesi ibaresi
 • Gönderilecek olan ürünün cinsi ve miktarının ne kadar olduğu
 • Müşterinin adı, adresi, ticaret ünvanı, vergi dairesi ve hesap numarası
 • Maliye Bakanlığı klişesi ya da noter tasdik mührü şekli
 • Sevk irsaliyesini düzenleyen mükellefin adı, soyadı, ticaret ünvanı, vergi dairesi ve hesap numarası
 • Mükellefin diğer iş adresine veya satılmak üzere bir müşteriye gönderdiği durumda ürünün kime ve nereye gönderildiği
 • Düzenleyen kişinin, ürünü alan kişinin ve teslim eden kişinin imzaları
 • Ürünün, ürünü teslim eden kişiye teslim tarihi ve müteselsil irsaliye numarası

Sevk İrsaliyesi Düzenlemek Zorunlu mudur?

Satılan ürün satıcı tarafından taşınıyorsa bu belge satıcı ile, alıcı tarafından taşınıyorsa da alıcı tarafından düzenlenmektedir. Bu irsaliye en az 3 nüsha şeklinde düzenlenir ve düzenlenen iki sayfası mutlaka ürünü taşıyan araçta bulunur. En az 3 nüsha şeklinde düzenlenmeyen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemiş olarak ele alınır. İrsaliyenin düzenlenme tarihiyle fiili sevk tarihi ayrı ayrı yer almalıdır. Sevk tarihi ile düzenlenme tarihi aynı gün olduğu takdirde bu tarihler farklı farklı kaydedilecektir. Eğer ki tarihlerden biri yazılmamışsa da hazırlanan belge hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

Sevk İrsaliyesi ve Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

Fatura da yine sevk irsaliyesi gibi satış sonrasında verilmesi gereken bir evraktır. Faturanın içerisinde bazı bilgilerin bulundurulması gerekmektedir. Hazırlanan bir belgenin fatura olarak kabul edilebilmesi için gerekli olan şeyler şunlardır;

 • Faturayı hazırlayan satıcının kim olduğunun yazılması
 • Ürünün satıldığı tarihin ne olduğu
 • Tutarın ne kadar olduğu
 • Yapılan ödeme karşılığında ne sunulduğu
 • Satılan ürünün adeti gibi bilgilerin bulunması gerekmektedir.

Bu belirtilen bilgilerden herhangi birinin eksik olması durumunda elinizde bulunan evrak fatura olarak kabul edilmemektedir. İşte tam olarak bu sebepten ötürü fatura ile sevk irsaliyesini ayıran özellikler bulunmaktadır. En önemlisi de az önce de belirttiğimiz gibi bu belgenin fatura yerine geçmemesidir. Bir ürünün satışı gerçekleştirildiğinde ürünü depodan çıkarmak ve gidecek olan adrese teslimatı gerçekleştirmek için bu irsaliyenin düzenlenmesi gerekmektedir. Ürünü alacak taraf ürünü teslim aldığında ürünü aldığına dair olan belgeyi imzalar. Bu belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslimatının gerçekleşmediği anlamına gelir.

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

E-ticaret Altyapısına Sahip Bir Websiteniz Var Mı?

KOBİlere Özel Ücretsiz Dijital Pazarlama Analizi

Kobiler yapay zekaya hazır mı?
Hibe / Teşvik / Kredi
#KOBİSOR

Kobi testini çözmek için hemen tıklayın.

Yönlendirme.

Metin gelebilir.