ÖTV Nedir?

ÖTV Nedir?

ÖTV Nedir? Hangi ürünlere ÖTV uygulanır? Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda sizler için araştırdık…

ÖTV Nedir?

Özel Tüketim Vergisi 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. İlk olarak  Avrupa Birliği uyum çerçevesinde gündeme gelen ÖTV, belirli mallar üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere devlet tarafından alınan bir vergi türüdür. Avrupa Birliği’nin bu vergiyi uygulamasındaki amaç sosyal faydadır ve bu yüzden ÖTV uygulanan mallar çevre ve insan sağlığına zararlı lüks mallardır. Mevzu bahis mallar 4 başlık altında toplanmıştır. 

ÖTV uygulanan mallar şu şekildedir;

 • Bazı lüks mallar (lüks araba, mücevher…)
 • İnsan sağlığına zararlı olan mallar (tütün, alkol…)
 • Lüks taşıtlar
 • Çevreye zarar veren lüks mallar (kömür, benzin…)

ÖTV’nin Özellikleri Nelerdir?

Özel Tüketim Vergisinin belirli özellikleri vardır. Bunlar,

 • Yönetilmesi Kolaydır: ÖTV mükellef sayısı bakımından az olduğu için yönetimi ve kontrolü diğer vergi çeşitlerine göre daha kolaydır. 
 • Devlet Hazinesine Katkısı Yüksektir: Mükellef sayısı ve uygulama alanının az olmasına rağmen devlet hazinesine katkısı yüksektir. 
 • Kapsamı Sınırlıdır: Yukarıda bahsettiğimiz 4 başlık altında toplanan ürünlerden ÖTV alındığı için kapsamı sınırlıdır. 

ÖTV’nin KDV’den farkı Nedir?

Ötv konusuna giren mallar üzerinden bir defaya mahsus alınan bir vergi türü olduğu için, KDV’den ayrılır. ÖTV belirtilen mallar üzerinden imalat, ithalat ya da ilk iktisap aşamasında alınır. ÖTV el değiştirse dahi tekrar vergi alınması söz konusu değildir. Bu iki özellik bakımından ÖTV, KDV’den ayrılmıştır.

Kimler ÖTV Ödemekle Yükümlüdür?

ÖTV Kanunu’nun 4. maddesinde ÖTV mükellefleri şu şekilde belirtilmiştir;

 • (I), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki mallar ile (II) sayılı tarifedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler ile,
 • (II) sayılı tarifedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir. 

ÖTV mükellefleri için Kanunda ayrıca şu ifade yer almaktadır;

“Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacı ile vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.” 

ÖTV İstisnası Nedir?

ÖTV istisnası yapılan kanun değişikliği neticesinde vergi alınması gereken mallardan vergi alınmayacağı anlamına gelmektedir. ÖTV Kanununa eklenen 7. maddeye göre otobüs, minibüs, taksi veya dolmuş ile şehir için yolcu taşımacılığı yapan ya da kamyon ve kamyonet ile ticari yük taşımacılığı yapan firmalar bu istisnadan yararlanabilecektir.

Bunun dışında istisna kapsamına giren durumlar şöyledir;

 • Askeri amaçlı istisna
 • Diplomatik amaçlı istisna
 • Petrol arama amacı ile istisna
 • Türk Hava Kurumu alımlarında istisna
 • Kamu kurumlarında istisna
 • İhracat-İthalat istisnası
 • Güvenlik kurumlarının silah alımlarında istisna

ÖTV Ödeme Şekli Nasıldır?

Özel tüketim vergisi ödemesi beyanname verme süreleri içinde olmalıdır. Ödeme anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabilir. 

İthalatta alınan vergi ithalat ile aynı zamanda ödenir. Ödenecek tutar ise gümrük idaresince, gümrük mevzuatına göre belirlenir. 

Özel Tüketim vergisi oranları için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sayfasını ziyaret edip ÖTV tutar ve oranlarını öğrenebilirsiniz. 

 

 

 

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

E-ticaret Altyapısına Sahip Bir Websiteniz Var Mı?

KOBİlere Özel Ücretsiz Dijital Pazarlama Analizi

Kobiler yapay zekaya hazır mı?
Hibe / Teşvik / Kredi
#KOBİSOR

Kobi testini çözmek için hemen tıklayın.

Yönlendirme.

Metin gelebilir.