Oran Analizi

Oran Analizi

Bu içeriğimizde oran analizi oran analizi nedir, likidite oranları nedir, cari oran nedir gibi konular üzerinde duracağız.

Oran Analizi Nedir?

Oran analizi, temel manada finansal tablolar içerisinde bulunan verilerin en az 2’ye veya daha fazlaya oranlanıp karşılaştırılması anlamına gelir. Oranların incelenmesi finansal tabloların tek tek incelenmesinden genel olarak daha fazla fayda sağlar. Finansal tabloların analiz edilmesindeki amaç doğrultusunda yaklaşım da farklılık göstermektedir. Konuyu örneklemek gerekirse mesela bir şirketin hissedarları daha çok firmanın karlılığını ele alırken yöneticiler ise faaliyet oranları ile ilgilenirler. İşte tam olarak bu nedenle analizler içerisinde yer alan oranlar dört grup altında ele alınır. Bu gruplar şu şekildedir;

  • Mali büyüme ile ilgili olan oranlar
  • Likidite oranları 
  • Karlılık oranları
  • Faaliyet oranları

Mali büyüme ile ilgili olan oranlar ve likidite oranları bilanço kalemleri içerisinde olan ilişkiden, faaliyet oranları ve karlılık oranları ise bilanço ve gelir kalemleri içerisinde bulunan ilişkiden türeyen oranlardır. 

Peki likidite oranları nedir? Şimdi bu soruya cevap vermeye başlayalım.

Likidite Oranları Nedir?

Likidite oranları vadesi gelen kısa süreli yükümlülüklerin karşılama derecesini ölçer. Ayrıca likidite oranları ile şunları ölçebiliriz;

  • Kısa süreli olan borçların ödenebilmesini 
  • Çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını

İncelenmesi gereken likidite oranları ise şu şekildedir;

  • Likit/asit oran
  • Cari oran
  • Nakit oran

Cari Oran Nedir?

Cari oran, likidite oranları arasında bulunur. Cari oran, dönen varlıkların kısa süreli olan borçlara bölünmesi sayesinde elde edilir. 

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

E-ticaret Altyapısına Sahip Bir Websiteniz Var Mı?

KOBİlere Özel Ücretsiz Dijital Pazarlama Analizi

Kobiler yapay zekaya hazır mı?
Hibe / Teşvik / Kredi
#KOBİSOR

Kobi testini çözmek için hemen tıklayın.

Yönlendirme.

Metin gelebilir.