Müteselsil Nedir?

Muteselsil-nedir

“Müteselsil nedir? Müteselsil sorumluluk ve müteselsil kefil nedir?” gibi soruların yanıtlarını bulacağınız yazımızda, borca müteselsil olmayı detaylı şekilde anlatıyoruz. İşte müteselsil hakkında bilmeniz gerekenler:

Müteselsil Nedir?

Müteselsilin kelime anlamı zincirleme veya dayanışmadır. Hukukta ise bu anlam, alacaklı kişiye karşı birden çok borçlunun birlikte ve borcun tümünden sorumlu olmaları demektir.

Müteselsil Sorumluluk Ne Anlama Gelir?

Müteselsil sorumluluk, birden fazla kişinin, borç ya da oluşan zararın tümünü ödemesi sorumluluğundan, zincirleme modeliyle ve tek başına sorumlu olmasıdır. Ortada bir borç olduğunda borcun sorumlusu, müteselsil sorumlu olan kişiler olur. Birden fazla kişi için müteselsil sorumluluk kararı verildiğinde, alacaklı kişi borcu tahsil etmek istediğinde borçlular arasından seçmiş olduğu kişiye gidiyor ve borcu tahsil etme hakkına sahip oluyor. Burada önemli nokta, müşterek ve müteselsil sorumluluğun aynı anda verilmesiyle oluşan durumdur. Bu durumda alacaklı kişi, tüm borcu tahsil edene kadar kadar seçtiği borçludan istediği kadar parayı tahsil etme hakkına sahip oluyor.

Müştereken Sorumluluk Ne Anlama Gelir?

Müştereken sorumluluk, birden fazla borçlunun, bir borcun ya da oluşan zararın tamamını ödemesi sorumluluğu yerine kendi paylarına düşen oran kadar ödemelerinden sorumlu olmalarıdır. Alacaklı kişi, birden fazla kişiden müştereken sorumluluk olarak borcu tahsil edeceği zaman, borçlulardan sadece kendi paylarına düşen borç kadarını tahsil edebilir.

Müteselsil Kefil Ne Anlama Gelir?

Müteselsil kefil ile normal kefil karşılaştırmalarına rastlayabilirsiniz. Ancak bu ikisi birbirinden farklıdır. Normal kefilde borç, borçlu kişiden tahsil edilemediği takdirde borçluya kefil olan kişiden tahsil edilmektedir. Fakat müteselsil kefilde borçlu kişiden tahsil talebi olmadan da direkt olarak tahsil için kefile gidilebilir. Müteselsil kefilin borca karşı borçlu ile aynı sorumluluğa sahiptir.

Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil Ne Anlama Gelmektedir?

Alacaklı ile borçlu olan kişinin yaptığı sözleşmede müşterek borçlu müteselsil kefil ibaresi bulunuyorsa, kefil olan kişi ile borçlu olan kişi alacaklı tarafından eşit sayılıyor. Bu durumda alacaklının karşısında borcu tahsil edebileceği iki borçlu bulunmuş oluyor. Böylece borç tahsil edilmek istendiğinde alacaklı kişi hem borçluya hem de kefile gidebiliyor. Alacaklı kişi, borcun tahsili söz konusu olduğunda kefil olan kişi üzerinde yasal işlem yapma hakkına sahip olmuş oluyor. Bu konuda alacaklı için önemli olan nokta, borcun tahsilinin daha hızlı olması için mal varlığı fazla olan tarafı seçebilmeleridir. Bu nedenle kefil olunacak kişi dikkatli bir şekilde seçilmelidir.

Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğun Tespiti Nasıl Yapılır?

Müşterek ve müteselsil sorumluluğunun tespitinde denetim elemanlarının ve vergi dairelerinin yapacağı işlemler ayrıdır. Vergi inceleme elemanları yaptıkları incelemeler sonucunda matrah farkının ortaya çıktığını tespit ederlerse, denetim elemanları beyannamede imzası olan meslek mensuplarını belirler ve raporlarında bunları belirtir. Raporlamada matrah farkının ortaya çıkmasında meslek mensunbunun hatası olup olmadığı da belirtilmektedir. Eğer meslek mensubunun müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğuna kanaat getirilirse, bağlı olduğu vergi dairesine ve meslek odasına rapor gönderilir. Vergi dairelerinin yapacağı işlem ise, vergi ve ceza tahakkukunun kesin bir hale gelmesinden sonra yapılmaktadır. Bu işlem, tahakkuku kesinleşen vergi ve cezanın parasının alınmasını içermektedir.

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

E-ticaret Altyapısına Sahip Bir Websiteniz Var Mı?

KOBİlere Özel Ücretsiz Dijital Pazarlama Analizi

Kobiler yapay zekaya hazır mı?
Hibe / Teşvik / Kredi
#KOBİSOR

Kobi testini çözmek için hemen tıklayın.

Yönlendirme.

Metin gelebilir.