Mutabakat nedir?

mutabakat-nedir

“Mutabakat nedir ve Hangi durumlarda mutabakat yapılır?, Mutabakat türleri nelerdir?” sorularına yanıt bulacağınız yazımızda, cari ve BA/BS mutabakatın farklarını ve cari mutabakatı detaylı bir şekilde açıklıyoruz! İşte Mutabakat hakkında bilmeniz gerekenler:

Mutabakat nedir?

Muhasebede birden fazla kontrol yöntemi vardır. Mutabakat muhasebe kayıtlarındaki en önemli kontrol yöntemlerinden biridir. Şirketler, hesap defterlerinin gerçekleştirdikleri her etkinliğe uyup uymadığını takip etmelidir.

Mutabakat, birbiriyle etkileşime giren ve iş anlaşmalarında bulunan şirketler arasındaki alacak-borç ilişkisini kontrol etmek ve izlemek için kullanılır. Bu amaçla şirket karşılıklı anlaşma formunu doldurur. İşletmeler arasındaki anlaşma uzlaşmaya dayanmaktadır. Mutabakat olmadan ve düzenli takip yapılmadan muhasebe kayıtlarının doğru olmasını sağlamak zordur.

Hangi durumlarda mutabakat yapılır?

Mutabakat; ihlalleri azaltmak, tahsilatları düzenlemek ve hızlandırmak, vergileri takip ederek riskleri azaltmak ve şirket güvenilirliğini korumak için yapılmaktadır. Unutulmamalıdır ki doğru finansal raporlama önemlidir. Dönem sonunda mutabakat süreci, şirketler arasındaki sözleşmeye göre hazırlanan bir form olan şirketin borç alacak bakiyesini kontrol etme ve onaylama anlaşması ile başlar. Her iki tarafın da aynı fikirde olup olmadığını açıklığa kavuşturmak için belirli bir süre içinde işletmenin cari hesabının bakiyesini içeren bir mutabakat mektubu hazırlanır.

Mutabakat türleri nelerdir?

Uygulamada, çoğu zaman iki tür mutabakatla karşılaşırız. Birincisi cari hesap mutabakatı, ikincisi BA / BS mutabakatıdır. Ayrıca, şirketler arasında bazı özel mutabakat sistemleri kurulmuştur.

Cari hesap mutabakatının BA/BS mutabakatından farkı nedir?

  • Cari hesap mutabakatı temel olarak döviz işlemlerinin uygulanabilirliğini sağlamak, BA / BS mutabakatı ise şirket tarafından düzenlenen faturaların sayısı ve tutarı ile eşleşmesini sağlamaktır.
  • BA / BS anlaşmasında şirketler tarafından düzenlenen ve alınan faturaların toplam fiyatı 5.000 TL’yi (KDV hariç) aşarsa, şirketler fatura bilgilerini hükümete bildirmek için bu formları kullanmalıdır.
  • Cari hesap mutabakatının gerçekleştirilmemesi veya doğrulanmaması parasal sonuçlar doğurur. BA / BS şeklindeki hatalar, uygunsuzluk nedeniyle özel cezalara neden olabilir.
  • Maliye Bakanlığının BA / BS formunda düzeltmeler yapmak isterseniz, ilgili formu ödeme tarihinden itibaren 10 gün içinde yapmaktan ceza almazsınız. 10 gün sonra yapılan düzeltmelerde ise hemen para cezası uygulanmaya başlanır.

Cari mutabakat nedir?

Bu aşama, yıl sonunda birlikte çalışan şirketlerin muhasebe vergi mükellefleri arasında bir takip ilişkisi ve çeşitli bilgi paylaşımı dahil cari hesaplar arasında bir takip ilişkisi sağlar. Mutabakat aşamasında, bazı yazışmalar, mektuplar, geçerli elektronik tablolar, grafikler ve benzeri belgeler paylaşılacaktır. Mevcut uzlaşma aşamasında, kesintisiz iletişimin olması ve etkileşimde bulunan kurumlar ve kuruluşlar arasında açık bir şekilde iletişim kurulması çok önemlidir.

Cari mutabakat nasıl yapılır?

Mevcut mutabakatta, şirketler arasındaki iş sözleşmelerinde borç ve alacak bakiyelerini eşleştirerek ve onaylayarak şirket defterlerinin eşleştirilmesinin kontrol edilmesi son derece önemlidir. Mal alışverişi yapıldıktan sonra, mevcut sözleşme formu yürürlüğe girer. İki şirketin kayıtlarının senkronize olması beklenir. Mutabakat formu diğer tarafa posta, faks veya telefonla gönderilebilir.

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

E-ticaret Altyapısına Sahip Bir Websiteniz Var Mı?

KOBİlere Özel Ücretsiz Dijital Pazarlama Analizi

Kobiler yapay zekaya hazır mı?
Hibe / Teşvik / Kredi
#KOBİSOR

Kobi testini çözmek için hemen tıklayın.

Yönlendirme.

Metin gelebilir.