Muhtasar Beyanname Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Muhtasar Beyanname Nedir?

Kobilgi

Muhtasar Beyanname Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Kobilerin Bilgi Platformu

Şirketiniz için Vergi Tasarruf Rehberine aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz ulaşabilirsiniz.


Hemen İndir

Muhtasar Beyanname Nedir?

İsmini sıkça duyduğumuz fakat içeriği konusunda pek de net bilgiye sahip olmadığımız muhtasar beyanname nedir sorusu, Gelir Vergisi Kanunu’nun 84. maddesinde şöyle açıklanmaktadır;

Devlet Teşvikli Vergi Avantajlarından Hemen Yararlan

 • İşverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kişilerce kesilen vergi matrahlarının toplu olarak vergi dairesine bildirme işlemleridir.

Muhtasar beyannamede vergi sorumlusu kim ise vergi aslı ondan talep edilir, yani vergi borçlusu sorumlu değildir. Vergi sorumlusundan kasıt başkasına ait bir vergi borcunun ödenmesinden kanuni olarak sorumlu olan taraftır. Buradan da anlaşılacağı üzere muhtasar beyannamede stopaj usulü vergilendirme söz konusudur. Vergiden sorumlu olan taraf stopaj yöntemi ile hesaplanan vergi tutarını, vergi mükellefinin bağlı olduğu vergi dairesine beyan ederek öder.

Böylece devlete ödenecek olan vergi sahibinin eline geçmeden gelirden kesilerek beyan edilir ve ödenir. Örnek olarak çalışanların brüt maaşları üzerinden kesilen damga ve gelir vergisi muhtasar beyanname yöntemi ile devlete beyan edilerek ödenir.

Muhtasar Beyanname Kimler TarafındanVerilir?

Muhtasar beyanname aşağıda sıraladığımız kişi veya kurumlar tarafından verilir.

 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri
 • Kooperatifler
 • İş Ortaklıkları
 • Ticaret Şirketleri
 • Gerçek Gelirlerini Beyan Etmek zorunda Olan Ticaret ve Serbest Meslek Erbabları
 • Kamu İdare ve Müesseseleri
 • İktisadi Kamu Müesseseleri
 • Yatırım Fonu Yöneten Kişiler
 • Kazançları Zirai ve Bilançoya Tabi Olan Çiftçiler

Vergi Uzmanları Uyardı !

Uzmanlar şirketleri uyardı. Yemek kartı vergi avantajlarından yararlanmayan işletmelerin kaybı en az 15.000₺…


Hemen Öğren

Muhtasar Beyanname Verilme Dönemleri Ne Zaman?

Muhtasar Beyanname aylık ve üç aylık dönemler olmak üzere iki şekilde verilebilir.

 •  Üç aylık dönemde muhtasar beyanname vermek isteyen kişi ve kurumların vergi dairesini önceden bilgilendirmeleri ve 10 kişinin altında çalışana sahip olmaları gerekmektedir.
 • Aylık muhtasar beyanname vermek isteyen kişi ve kurumların ise beyan edilecek kalemleri arasında zirai ürün bedelleri üzerinden yapılmış tevkifatları olmalıdır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 98. maddesine göre 3 aylık dönemlerde beyan edilecek vergilerin, vergi dairesine önceden bildirmek şartı ile her ay yerine üç aylık dönemleri izleyen ayın 23. akşamına kadar verilebileceği belirtilmiştir. Bu dönemler şöyledir;

 • Ekim, Kasım, Aralık dönemi için 23 Ocak akşamı
 • Ocak, Şubat, Mart dönemi için 23 Nisan akşamı
 • Nisan, Mayıs, Haziran dönemi için 23 Temmuz akşamı
 • Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi için 23 Ekim akşamına kadar muhtasar beyanname verilebilir ve takip eden 3 gün içerisinde ödeme yapılabilir.

Muhtasar beyanname verilecek ve ödeme yapılacak günler tatil gününe denk geliyorsa, takip eden ilk iş gününe kadar beyan verilip ödeme yapılabilir.

Daha Fazla Kaybetme !

Yemek kartı kullanmayan bir işetmenin zararı yılda 45.000₺ olarak hesaplandı.


Hemen Öğren

Muhtasar Beyanname Konu Ödemeler ve Muhtasar Beyanname Kodları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesine göre muhtasar beyannamede yapılacak tevkifat konuları ve kodları aşağıdaki tablo üzerinde gösterildiği gibidir;

Muhtasar Beyanname KoduÖdeme TürüVergi Oranı (%)
011Asgari Ücretli%15
012Diğer Ücretli%15 – %35
031Yıllara Yaygın İnşaat İşleri%3
032Yıllara Yaygın İnşaat İşleri (Kurumlara yapılan hakedişlerden)%3
041Kira Ödemeleri vb. (GVK 70. madde kapsamında yapılan ödemeler)%20
042Kooperatiflere Ait Taşınmazların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler%20
093Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler%3

Muhtasar Beyanname Hesaplama Örneği

Muhtasar beyannameyi daha iyi anlayabilmeniz için bir muhtasar beyanname örneği üzerinden ilerleyebiliriz. Mesela Z adında bir firmamız olduğunu ve 17 çalışana sahip olduğunu ele alarak, bu firmanın gerçek kişiden kiralamış olduğu işyeri için aylık 30.000 TL net kira ödediğini düşünelim. Ayrıca çalışanlardan 5 tanesi asgari ücret almaktadır. Peki bu durumda muhtasar beyannameye yansıyacak olan vergiler ne şekilde olmaktadır? Beraber hesaplayalım.

Şirketimizin 10’dan fazla çalışanı bulunduğu için aylık muhtasar beyanname vermek durumundadır. Yukarıdaki tablodan hareketle çalışan 5 asgari ücretli için 011 kodu ile hesaplama yaparken geriye kalan 12 kişi için 012 kodu ile muhtasarda beyan hesaplaması yapılması gerekecektir. Çalışan maaşı üzerinden hesaplanan damga vergisi ise asgari ücretli veya diğer ücretli ayrımı yapılmadan toplu olarak 302 kodu ile muhtasar beyannamede gösterilir.

Brüt hale getirilen kira vergisi üzerinden stopaj hesaplanarak 041 kodu ile muhtasar beyannamede beyan ediliyor. Brütleştirilen kira geliri şu şekilde;

 • Brütleştirme Formülü: Net Kira Bedeli / 0.80 (30.000/0.80)
 • Brüt Kira = 24.000 TL
 • Stopaj Tutarı: 24.000 x 0.20 = 4.800

Muhtasar Beyanname Muhasebe Kaydı

Muhtasar Beyanname’nin muhasebe kaydı banka tarafından ödeme yapıldıktan sonra gerçekleştirilebilir. Aylık yada üç aylık ödemelerden sonra muhtasar beyanname muhasebe kaydı yapılır.


Ödenmiş Sermaye Nedir ? Nasıl Hesaplanır ?

Ödenmiş Sermaye Nedir ? Nasıl Hesaplanır ?

Vergi Avantajı Konusunda Vergi Uzmanları Neler Söyledi ?

işletmeler için vergi kazancı fırsatı

Devlet Teşvikli Vergi Avantajları Nelerdir ?

Ticaret Şirketleri Nelerdir ?

Yemek Kartında Vergi Avantajı Nedir ? Nasıl Hesaplanır ?

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

E-ticaret Altyapısına Sahip Bir Websiteniz Var Mı?

KOBİlere Özel Ücretsiz Dijital Pazarlama Analizi

Kobiler yapay zekaya hazır mı?
Hibe / Teşvik / Kredi
#KOBİSOR

Kobi testini çözmek için hemen tıklayın.

Yönlendirme.

Metin gelebilir.