Muhasebede Tahakkuk Esası Nedir?

Tahakkuk esası (ilkesi) muhasebe ve vergi alanında çok sık kullanılan önemli bir kavramdır. Peki, nedir tahakkuk esası ve hangi durumlarda uygulanması gerekir? İşte bu soruların yanıtlarını ve çok daha fazlasını bulabileceğiniz detaylar:

Tahakkuk Esası Nedir?

Tahakkuk esası en genel anlamıyla muhasebe kayıtları tutulurken uygulanan bir yöntemdir. Şirketlerin gelir ve giderlerinin aynı anda gerçekleşmiş sayılması ve alakalı dönemin finansal tablolarında yer almasının sağlanması sürecini konu alır. Bu baz alındığında şirketler ya da firmalardaki gelir ve giderlerin miktar ve nitelik olarak kesinleşmiş olması yeterli olacaktır.

Muhasebe sisteminde hesap dönemleri 1 olarak baz alınır. Genel olarak muhasebeler bu süreyi Ocak 1 ile Aralık 31 olarak belirleseler de bu zorunlu değildir. Hesap dönemlerini Maliye Bakanlığı’ndan izin alarak kendi işletme faaliyetlerinize uygun şekilde değiştirebilirsiniz. 1 yıllık süre için belirlenen hesap döneminin 365 günü geçmeyeceğini de unutmamalısınız.

Bu hataları yapmazsanız siz de yemek kartı ile 9.000 tl ye kadar kazanç sağlayabilirsiniz.

sanal-pos-nedir?

Yemek kartı kullanılarak 9.000tl ye kadar kazanç sağlayabileceğini biliyor  muydunuz ?  Daha detaylı bilgi için linke tıkla…


Buraya tıkla

Gelir Tahakkuku ile Gider Tahakkuku Hesapları

Gelir Tahakkuku:

Muhasebe işlemlerinde döneme ait tutarlar dönem sonunda gelir hesaplarına karşılık olarak gelir tahakkuku hesabına borç şeklinde kaydedilir. Bu dönemden sonraki dönemde ise gelir tahsiliyle birlikte alacak kaydedilir ve hesap kapatılır. Yapılan işlem, gelir tahakkukları hesabında gerçekleştiği için bu işleme gelir tahakkuku adı verilir.

Gider Tahakkuku:

Tutarları kesin olan giderlerin izlendiği hesap olan gider tahakkukunda, belgeli olması zorunlu olan ve sonraki aylarda ödenen hesaplara yer verilir. Gider tahakkuk hesabında unutulmaması gereken şey giderlerin tahakkuk ettirilmesi işlemlerinde ya da uzun vadeli gider tahakkukunun kısa vadeli niteliği kazanmasında alacaklanır.

Tahakkuk esasının uygulamasında bazen gelir ve giderler açısından tahakkuk ilkesinde sapmalar görülebilir. Bunun önemli bir kısmının nedeni dönemsellik esasıdır.

Nakit ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Yaklaşımı Nedir?

Muhasebe, bir işletmenin finansal işlemlerini kaydetmek, sınıflandırmak, raporlamak ve analiz etmek için kullanılan bir araçtır. Nakit ve tahakkuk esaslı muhasebe yaklaşımı, işletmelerin finansal işlemlerini kaydetmek için kullanılan iki temel yaklaşımdan biridir.

Nakit Esaslı Muhasebe Yaklaşımı

Nakit esaslı muhasebe yaklaşımı, işletmenin finansal işlemlerini gerçekleştirdiği nakit akışı temelinde kaydeder. Bu yaklaşımda, işletme, işlemin nakit akışı gerçekleştiği anda kaydeder. Yani, işletme bir gelir elde ettiğinde veya bir gider yaptığında, bu işlem kaydedilir.

Nakit esaslı muhasebe yaklaşımının avantajı, finansal işlemlerin kaydedilmesinin kolay ve hızlı olmasıdır. Ancak, işletmenin gerçek finansal durumunu tam olarak yansıtmayabilir. Örneğin, bir işletme, bir müşteriye bir mal satmış olsa bile, bu satış işlemi, müşterinin borcunu ödemesi durumunda kaydedilir. Bu nedenle, nakit esaslı muhasebe yaklaşımı, bir işletmenin uzun vadeli finansal durumunu tam olarak yansıtmaz.

Tahakkuk Esaslı Muhasebe Yaklaşımı

Tahakkuk esaslı muhasebe yaklaşımı, işletmenin finansal işlemlerini gerçekleştirdiği tarih değil, borcun veya alacağın oluştuğu tarih temelinde kaydeder. Yani, bir işletme bir mal veya hizmet sattığında, bu işlem satış tarihi değil, ödeme zamanında gerçekleşecek tahsilat tarihi temelinde kaydedilir.

Tahakkuk esaslı muhasebe yaklaşımının avantajı, işletmenin finansal durumunu daha doğru bir şekilde yansıtmasıdır. Örneğin, bir işletme, bir müşteriye bir mal sattığında, bu işlem doğrudan borç olarak kaydedilir ve tahsilatın gerçekleştiği tarihte kaydedilmez. Bu yaklaşım, işletmenin müşterileri ile olan borç ve alacaklarının takibini kolaylaştırır.

 

Hangi Yaklaşım Daha İyidir?

Hangi muhasebe yaklaşımının daha iyi olduğu, işletmenin ihtiyaçlarına ve amaçlarına bağlıdır. Her iki yaklaşımın da kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.

Nakit esaslı muhasebe yaklaşımı, finansal işlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde kaydedilmesini sağlar. İşletmeler, nakit akışını takip etmeyi tercih eden küçük işletmeler ve gelir ve giderleri arasındaki ilişkiyi kolayca görmek isteyen işletmeler tarafından sıklıkla kullanılır. Ancak, işletmenin gerçek finansal durumunu tam olarak yansıtmayabilir.

Tahakkuk esaslı muhasebe yaklaşımı ise işletmenin gerçek finansal durumunu daha doğru bir şekilde yansıtır. İşletmelerin borçlarını ve alacaklarını daha iyi takip etmelerine yardımcı olur. Bu yaklaşım, daha büyük ve karmaşık işletmelerin finansal durumlarını doğru bir şekilde yansıtmalarına yardımcı olur. Ancak, finansal işlemlerin kaydedilmesi daha uzun sürebilir ve işletmenin nakit akışını takip etmesini zorlaştırabilir.

İşletmeler, finansal işlemlerinin doğru bir şekilde kaydedilmesi ve finansal durumlarının doğru bir şekilde yansıtılması için her iki yaklaşımı da kullanabilirler. Bazı işletmeler, nakit esaslı yaklaşımı günlük faaliyetlerinde kullanırken, tahakkuk esaslı yaklaşımı yıllık finansal raporlamada kullanabilirler.

Sonuç olarak, hangi muhasebe yaklaşımının daha iyi olduğuna karar vermeden önce, işletmenin ihtiyaçlarına ve amaçlarına göre bir değerlendirme yapılmalıdır.

 

Dönemsellik İlkesi Nedir?

Dönemsellik ilkesi; firmaların ve şirketlerin faaliyet sonuçlarının en sağlıklı şekilde tespit edebilmesine yarayan sisteme verilen isimdir. Dönemsellik esası sayesinde dönemlerin karşılaştırılması da yapılabildiği için muhasebe işlemlerinde sıkça duyduğumuz ya da duyacağımız bir esastır.

Dönemsellik ilkesi için Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde yapılan tanım açıklaması ise şu şekildedir; “İşletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belirli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır” olarak açıklanır.

 

Bu hataları yapmazsanız siz de yemek kartı ile 9.000 tl ye kadar kazanç sağlayabilirsiniz.

Yemek kartı kullanılarak 9.000tl ye kadar kazanç sağlayabileceğini biliyor  muydunuz ?  Daha detaylı bilgi için linke tıkla…


Daha Fazla Bilgi Al