Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar Vergisi nedir sorusunun en basit cevabı; kurum kazançlarından alınan vergidir. Mükelleflerin bir yıl boyunca kazandıkları safi kurum kazancına göre hesaplanan bu vergi türü, vergi dairesine Nisanın 1’inden 30’una kadar verilen Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile beraber teslim edilir.

Kimler Kurumlar Vergisi Öder?

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun birinci maddesince üzerine vergi konulan ve verginin kaynağını oluşturan bazı ekonomik unsurlar bulunur. Bu unsurlar vergiye tabi olan unsurlardır. İşte kurum kazançları kurumlar vergisine tabi olan kurumların listesi:

 1. Sermaye şirketleri (Anonim, Limited vs.)
 2. Kooperatifler
 3. İktisadi kamu müesseseleri
 4. Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
 5. İş ortaklıkları

Kurumlar Vergisi Oranı Nedir?

Bütün vergiler bir orana sahiptir. Mükelleflerin yani yükümlülerin bir dönem içinde kazandıkları kurum kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi oranı yüzde 22’dir!

Kurumlar Vergisi Kazançları Nelerdir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 2. Maddesince şunları kapsar;

 • Ticari kazanç,
 • Ücret,
 • Zirai kazanç,
 • Menkul sermaye iradı,
 • Gayri menkul sermaye iradı,
 • Serbest meslek kazancı,
 • Diğer irat ve kazançlar…

Kurumlar Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Ödenmesi gereken vergi normal süreçteki hesap döneminde Nisanın 1’inden 30’una kadar olan süreçte ödenir. Özel hesap döneminde ise bu süre beyannamenin verileceği ayın sonuna dektir.

Kurumlar Vergisi Nereye Ödenir?

Vergi ödemenizi, vergi dairesinden ya da vergi dairesinin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Ayrıca internet bankacılığı da bir diğer ödeme yönteminiz olabilir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Vergi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı Nisan ayının ilk gününden 25’ine kadar vergi dairesine teslim edilmesi gereken belgedir. Bu belge bağlı bulunan vergi dairesine verilmelidir.

 • Her mükellef vergiye tabi olan kazancı için beyanname vermelidir.
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesine Eklenmesi Gereken Belgeler
 • Detaylı bilanço, gelir tablosu veya işletme hesabı özeti
 • Kesinti şeklinde ödenen vergilere ilişkin belge
 • Yabancı ülkelerde ödenen vergilere ilişkin belge
 • Dar mükellef ortağı bulunan kurumlarda bu ortakların adı, ünvanı ve ikametlerine ait bildirim
 • Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere ait ticari kârdan mali kâra ulaşmak için yapılan hesaplamayı gösteren bildirim

Beyannameyi internet üzerinden iletmek isteyenler için E-Beyanname elektronik ortamda, beyannamenin kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’a kadar gönderilebilir.

Dar mükellefiyet nedir?

Türkiye sınırları içinde bulunmayan kurumlar vergi sisteminde sadece Türkiye’deki kazançları üzerinden vergilendirilir. Buna dar mükellefiyet adı verilir.

Tam mükellefiyet nedir?

Türkiye sınırları dahilinde bulunan kurumlar vergi sisteminde hem Türkiye’de hem de yurt dışında elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilmektedir. Buna tam mükellefiyet adı verilir.

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

E-ticaret Altyapısına Sahip Bir Websiteniz Var Mı?

KOBİlere Özel Ücretsiz Dijital Pazarlama Analizi

Kobiler yapay zekaya hazır mı?
Hibe / Teşvik / Kredi
#KOBİSOR

Kobi testini çözmek için hemen tıklayın.

Yönlendirme.

Metin gelebilir.