Kobi Nedir ?

kobi

Kobi

KOBİ Nedir?

KOBİ; sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, kâr düzeyi ve diğer pek çok değerlendirme kıstası kapsamında belirlenmektedir. İşletme düzeyini belirlemek adına kobi kavramı kullanılmaktadır. Üretim ve istihdam açısından önemli olan KOBİ’ler sürdürülebilirlik ve yeni iş imkânları bağlamında sürekli olarak desteklenmektedir.

Kobi Açılımı

KOBİ açılımı Küçük ve Orta Boyutlu İşletme olarak bilinmektedir. İşletmelerin teşvik ve hibe konusunda sınıflandırılması adına yapılan düzenlemeler ışığında KOBİ’lerin varlıklarını sürdürmesi amaçlanmaktadır. Yani KOBİ kavramı genel itibarıyla işletme büyüklüğü ve sınıfını belirler. Ancak bu kapsamda bulunan işletmelerin faaliyet sahaları oldukça geniştir.

Kobi İşletme Türleri Nelerdir?

Küçük ve Orta Boyutlu İşletmeler, sundukları istihdama ve faaliyet kazançlarına bağlı olarak farklı türlere ayrılmaktadır. Bu türlerin işletmeyi kobi kapsamından çıkarmadığı tam aksine kobi sınıflandırması içinde daha da özelleştirdiğini ifade etmek gerekir. İşte Küçük ve Orta Boyutlu İşletme kapsamında değerlendirilen alt işletme sınıfları!

Mikro İşletme

Yıllık satış hasılatı net 5 milyon TL’yi aşmayan ve 10 kişiden az çalıştıran işletmeler olarak kabul edilmektedir. Ek olarak bu işletmelerde bilanço toplamının da 5 milyon TL’den az olduğu kabul edilmektedir.

Küçük Ölçekli İşletme

Yıllık satış hasılatı net 50 milyon TL’yi aşmayan ve 50 kişiden az çalıştıran işletmeler olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda bu işletmelerde bilanço toplamının da 50 milyon TL’den az olduğu kabul edilmektedir.

Orta Ölçekli İşletme

Yıllık satış hasılatı net 250 milyon TL’yi aşmayan ve 250 kişiden az çalıştıran işletmeler olarak kabul edilmektedir. Ayrıca bu işletmelerde bilanço toplamının da 250 milyon TL’den az olduğu kabul edilmektedir.

 

Nasıl Kobi Olurum?

KOBİ’ler finansal destek ve hibe alma konusunda en çok desteklenen işletme türleri arasında kabul edilmektedir. Bu nedenle de bir işletmenin KOBİ olması için hangi özellikleri taşıması gerektiğine bakılmalıdır. İşletme kuruluş işlemlerinden sonra KOBİ vasfı taşıyıp taşımadığı faaliyet ve istihdam durumuna bağlı olarak belli olur. Kısaca, işletmenin 250 kişiden fazla çalışanı yoksa ve yıllık net hasılatı 250 milyon TL’yi aşmıyorsa bu durumda işletme KOBİ olarak değerlendirilmektedir.

Kobi Olma Kriterleri Nelerdir?

Bir işletmenin KOBİ olarak kabul edilmesinde yerine getirilmesi gereken bir şarttan söz edilemez. Zira işletme çalışan sayısı ve faaliyeti boyunca elde ettiği net satış hasılatı üzerinden ele alınmaktadır. Yani yukarıda ifade edilen 50 çalışan ve 250 milyon TL satış seviyesinin üzerine çıkılmadığı müddetçe işletme KOBİ olarak değerlendirilmektedir.

İşletmenizin KOBİ statüsünde olup olmadığını kontrol etmek için KOBİ miyim? sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kobi Destekleri Nelerdir?

KOBİ destekleri kapsamında işletmelerin faydalanabilecekleri pek çok hibe ve kredi programı bulunmaktadır. Bu çerçevede kurulmuş bir organizasyon olan KOSGEB Limited şirket ve şahıs şirketleri için sağladığı kredilerle sürdürülebilir bir iş modeli elde edilmesine imkân tanır. Bu bağlamda KOBİ destek programlarından fayda sağlamak isteyen işletmelerin aşağıdaki programları inceleyerek başvuru yapması gerekir.

  • Girişimcilik Destekleri
  • AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerleştirme Destekleri
  • İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaştırma Destekleri
  • KOBİ Finansman Destekleri
  • İŞGEM/TEKMER Destekleri
  • Laboratuvar Hizmetleri
  • Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri

KOBİ’ler için sağlanan teşvik ve destekler KOSGEB tarafından ele alınmaktadır. Böylelikle KOBİ’lerin hangi koşulları sağlaması gerektiği de belirlenmiştir. Belirlenen şartlar ve başvuru sürelerinde yapılan başvurularla KOBİ’ler açısından sürdürülebilirliği sağlayacak çalışmalar mümkün olur.

Bir KOBİ açısından iş modelinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına KOSGEB dışında da desteklerden fayda sağlamak mümkündür. Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK gibi kurumlarca sunulan teşvikleri de değerlendirmek gerekir.

KOSGEB desteklerini detaylı incelemek için ilgili sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

E-ticaret Altyapısına Sahip Bir Websiteniz Var Mı?

KOBİlere Özel Ücretsiz Dijital Pazarlama Analizi

Kobiler yapay zekaya hazır mı?
Hibe / Teşvik / Kredi
#KOBİSOR

Kobi testini çözmek için hemen tıklayın.

Yönlendirme.

Metin gelebilir.