Kobi Destek Programları Nelerdir? İşletmenizin Büyümesine Katkı Sağlayacak 10 Destek Programı

 

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), Türkiye ekonomisinin bel kemiği olarak nitelendirilebilir. KOBİ’ler, istihdam, üretim, ihracat, yenilik ve rekabet gücü gibi pek çok alanda önemli bir rol oynamaktadır. Ancak KOBİ’lerin karşılaştığı pek çok zorluk da bulunmaktadır. Bunlar arasında finansman, pazarlama, teknoloji, insan kaynakları, mevzuat gibi konular sayılabilir.

Bu zorlukların üstesinden gelmek ve KOBİ’lerin gelişimini desteklemek için devlet kurumları ve özel sektör tarafından çeşitli destek programları sunulmaktadır. Bu destek programları sayesinde KOBİ’ler, yeni yatırımlar yapabilir, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini artırabilir, uluslararası pazarlara açılabilir, finansal sorunlarını çözebilir ve rekabet avantajı sağlayabilir.

Bu makalede, KOBİ’ler için sunulan 10 farklı destek programını tanıtacağız. Bu programların başvuru şartları, destek oranları, destek kapsamı ve örnekleri hakkında bilgi vereceğiz. Ayrıca, bu programlardan nasıl yararlanabileceğinize dair ipuçları da paylaşacağız.

KOSGEB Destekleri

KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın kısaltmasıdır. KOSGEB’in misyonu, KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal gelişmeye katkısını artırmak, rekabet güçlerini yükseltmek ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmalarını sağlamaktır.

KOSGEB, bu misyon doğrultusunda KOBİ’lere yönelik çok sayıda destek programı sunmaktadır. Bu programlar arasında girişimcilik destekleri, Ar-Ge, teknolojik üretim ve yerlileştirme destekleri, işletme geliştirme, büyüme ve uluslararasılaşma destekleri, KOBİ finansman destekleri, İŞGEM/TEKMER destekleri, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı gibi başlıklar bulunmaktadır.

KOSGEB desteklerinden faydalanmak için öncelikle KOSGEB veri tabanına kaydolmak gerekmektedir. Kaydolmak için buraya tıklayabilirsiniz. Kaydınız onaylandıktan sonra KOSGEB’in web sitesinde yer alan destekler listesinden size uygun olan programlara başvurabilirsiniz.

KOSGEB desteklerinden bazı örnekler şunlardır:

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

Bu program, KOBİ’lerin üretim kapasitelerini artırmak, yeni ürün veya süreç geliştirmek, yeni pazarlara girmek veya mevcut pazar paylarını artırmak gibi amaçlarla yapacakları projeleri desteklemektedir. Program kapsamında, KOBİ’lere 300 bin TL’ye kadar hibe, 700 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği verilmektedir. Destek oranı, KOBİ’nin büyüklüğüne, proje konusuna ve bölgesine göre değişmektedir. Programa başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz.

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı

Bu program, KOBİ’lerin yurt dışından ithal edilen ürünleri yerli ve milli imkanlarla üretmelerini teşvik etmektedir. Program kapsamında, KOBİ’lere 6 milyon TL’ye kadar hibe desteği verilmektedir. Destek oranı, KOBİ’nin büyüklüğüne ve proje konusuna göre değişmektedir. Programa başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz.

KOBİ Finansman Destek Programı

Bu program, KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek sağlamak, finansman sorunlarını çözmek, üretim, kalite ve standartlarını artırmak, istihdam yaratmak ve uluslararası düzeyde rekabet etmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Program kapsamında, KOBİ’lere 300 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği verilmektedir. Destek oranı, KOBİ’nin büyüklüğüne ve bölgesine göre değişmektedir. Programa başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz.

TÜBİTAK Destekleri

TÜBİTAK, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun kısaltmasıdır. TÜBİTAK’ın misyonu, bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak, bu alanlarda politika ve strateji geliştirmek, insan kaynağı yetiştirmek ve desteklemektir.

TÜBİTAK, bu misyon doğrultusunda KOBİ’lere yönelik çok sayıda destek programı sunmaktadır. Bu programlar arasında Ar-Ge destekleri, girişimcilik destekleri, teknoloji transferi destekleri, patent destekleri gibi başlıklar bulunmaktadır.

TÜBİTAK desteklerinden faydalanmak için öncelikle TÜBİTAK’ın web sitesinde yer alan destekler listesinden size uygun olan programlara başvurabilirsiniz. Başvuru süreci ve şartları programlara göre değişmektedir.

TÜBİTAK desteklerinden bazı örnekler şunlardır:

TEYDEB – Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Bu program, sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge ve yenilik projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Program kapsamında, işletmelere 5 milyon TL’ye kadar hibe desteği verilmektedir. Destek oranı, işletmenin büyüklüğüne, proje konusuna ve bölgesine göre değişmektedir.

TKDK Destekleri

TKDK, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun kısaltmasıdır. TKDK’nın misyonu, kırsal alanda yaşayan insanların yaşam kalitesini artırmak, tarım ve hayvancılık sektörlerinin rekabet gücünü yükseltmek, çevreyi korumak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır.

TKDK, bu misyon doğrultusunda KOBİ’lere yönelik IPARD II Programı adı altında çeşitli destek programları sunmaktadır. Bu programlar arasında süt üreten tarımsal işletmeler, kırmızı et üreten tarımsal işletmeler, kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler, yumurta üreten tarımsal işletmeler, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, toprak örtüsü yönetimi ve toprak erozyonu kontrolü, LEADER yaklaşımı-yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları, yenilenebilir enerji yatırımları gibi başlıklar bulunmaktadır.

TKDK desteklerinden faydalanmak için öncelikle TKDK’nın web sitesinde yer alan başvuru işlemleri sayfasından size uygun olan programlara başvurabilirsiniz. Başvuru süreci ve şartları programlara göre değişmektedir.

TKDK desteklerinden bazı örnekler şunlardır:

Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

Bu program, süt üreten tarımsal işletmelerin modernizasyonu, verimliliği, kalitesi ve hayvan refahını artırmayı amaçlamaktadır. Program kapsamında, işletmelere 1 milyon 500 bin TL’ye kadar hibe desteği verilmektedir. Destek oranı, yatırımın türüne göre %50 veya %65 olarak belirlenmektedir. Programa başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Bu program, su ürünleri yetiştiriciliği yapan veya yapacak olan işletmelerin modernizasyonu, verimliliği, kalitesi ve çevre korumasını sağlamayı amaçlamaktadır. Program kapsamında, işletmelere 1 milyon 500 bin TL’ye kadar hibe desteği verilmektedir. Destek oranı %50 olarak belirlenmektedir. Programa başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

Bu program, kırsal alanda turizm ve rekreasyon faaliyetleri sunan veya sunacak olan işletmelerin modernizasyonu, çeşitlendirilmesi, kalitesi ve sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Program kapsamında, işletmelere 1 milyon 500 bin TL’ye kadar hibe desteği verilmektedir. Destek oranı %50 olarak belirlenmektedir. Programa başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz.

KGF Destekleri

KGF, Kredi Garanti Fonu’nun kısaltmasıdır. KGF’nin misyonu, KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak, kredi maliyetlerini düşürmek, kredi hacmini artırmak ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktır.

KGF, bu misyon doğrultusunda KOBİ’lere yönelik çeşitli destek programları sunmaktadır. Bu programlar arasında yeni nesil nefes kredisi, ihracat destek paketi, turizm destek paketi gibi başlıklar bulunmaktadır.

KGF desteklerinden faydalanmak için öncelikle KGF’nin web sitesinde yer alan destekler listesinden size uygun olan programlara başvurabilirsiniz. Başvuru süreci ve şartları programlara göre değişmektedir.

KGF desteklerinden bazı örnekler şunlardır:

Yeni Nesil Nefes Kredisi

Bu program, pandemi nedeniyle zor durumda olan KOBİ’lere uygun faizli kredi imkanı sağlamaktadır. Program kapsamında, KOBİ’lere 100 bin TL’ye kadar kredi verilmektedir. Faiz oranı yıllık %17,5 olarak belirlenmektedir. Programa başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz.

İhracat Destek Paketi

Bu program, ihracat yapan veya yapacak olan KOBİ’lere uygun faizli kredi imkanı sağlamaktadır. Program kapsamında, KOBİ’lere 1 milyon 500 bin TL’ye kadar kredi verilmektedir. Faiz oranı yıllık %9,5 olarak belirlenmektedir. Programa başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Turizm Destek Paketi

Bu program, turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere uygun faizli kredi imkanı sağlamaktadır. Program kapsamında, KOBİ’lere 3 milyon TL’ye kadar kredi verilmektedir. Faiz oranı yıllık %9 olarak belirlenmektedir. Programa başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bakanlık Destekleri

Bakanlıklar da KOBİ’lere yönelik çeşitli destek programları sunmaktadır. Bu programlar arasında e-ticaret siteleri desteği, Ar-Ge projeleri desteği, organik tarım desteği gibi başlıklar bulunmaktadır.

Bakanlık desteklerinden faydalanmak için öncelikle ilgili bakanlığın web sitesinde yer alan destekler listesinden size uygun olan programlara başvurabilirsiniz. Başvuru süreci ve şartları programlara göre değişmektedir.

Bakanlık desteklerinden bazı örnekler şunlardır:

Ticaret Bakanlığı E-Ticaret Siteleri Desteği

Bu program, KOBİ’lerin e-ticaret sitelerine üyelik, sanal ticaret heyetleri, sanal fuarlar, sanal yurt dışı pazarlama faaliyetleri gibi dijital pazarlama yöntemlerini kullanmalarını teşvik etmektedir. Program kapsamında, KOBİ’lere e-ticaret sitesi başına yıllık 15 bin 102 TL’ye kadar hibe desteği verilmektedir. Destek oranı %60 olarak belirlenmektedir. Programa başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Projeleri Desteği

Bu program, KOBİ’lerin Ar-Ge projelerini desteklemek, teknolojik ürün geliştirmek, yenilikçilik kapasitesini artırmak, uluslararası işbirliği yapmak amacıyla oluşturulmuştur. Program kapsamında, KOBİ’lere 6 milyon TL’ye kadar hibe desteği verilmektedir. Destek oranı, proje konusuna ve bölgesine göre değişmektedir. Programa başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı Organik Tarım Desteği

Bu program, KOBİ’lerin organik tarım yapmalarını, organik ürün üretmelerini, organik ürün pazarlamalarını desteklemektedir. Program kapsamında, KOBİ’lere dekar başına 100 TL ile 500 TL arasında değişen oranlarda hibe desteği verilmektedir. Destek oranı, ürün türüne ve bölgesine göre değişmektedir.

KOBİ’lere yönelik sunulan 10 farklı destek programını tanıttık. Bu programların başvuru şartları, destek oranları, destek kapsamı ve örnekleri hakkında bilgi verdik. Ayrıca, bu programlardan nasıl yararlanabileceğinize dair ipuçları da paylaştık.

KOBİ’lerin gelişimi ve büyümesi için bu destek programlarından faydalanması çok önemlidir. Bu sayede KOBİ’ler, yeni yatırımlar yapabilir, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini artırabilir, uluslararası pazarlara açılabilir, finansal sorunlarını çözebilir ve rekabet avantajı sağlayabilir.

Siz de KOBİ’nizin ihtiyaçlarına uygun olan destek programlarını araştırın ve başvurunuzu yapın. Unutmayın, devlet sizin yanınızda!

Sıkça Sorulan Sorular

 • Kobi destek programlarına nasıl başvurabilirim?
  • Kobi destek programlarına başvurmak için öncelikle ilgili kurumun web sitesinde yer alan destekler listesinden size uygun olan programlara başvurabilirsiniz. Başvuru süreci ve şartları programlara göre değişmektedir.
 • Kobi destek programlarının geri ödemesi var mı?
  • Kobi destek programlarının bir kısmı hibe, bir kısmı faizsiz veya düşük faizli kredi şeklinde verilmektedir. Hibe desteklerinin geri ödemesi yoktur. Kredi desteklerinin geri ödemesi ise programlara göre belirlenen vade ve faiz oranlarına göre yapılır.
 • Kobi destek programlarında hangi belgeler isteniyor?
  • Kobi destek programlarında istenen belgeler programlara göre değişmektedir. Genel olarak, başvuru formu, şirket bilgi formu, proje bilgi formu, proje bütçe formu, taahhütname, beyanname gibi belgeler istenmektedir. Programlara özgü belgeler için ilgili kurumun web sitesini inceleyebilirsiniz.
 • Kobi destek programlarında hangi sektörler öncelikli?
  • Kobi destek programlarında öncelikli sektörler programlara göre değişmektedir. Genel olarak, tarım, hayvancılık, gıda, tekstil, kimya, plastik, demir-çelik, makine, elektronik, bilişim, enerji, turizm gibi sektörler öncelikli olarak desteklenmektedir.
 • Kobi destek programlarında proje hazırlama süreci nasıl işliyor?
  • Kobi destek programlarında proje hazırlama süreci programlara göre değişmektedir. Genel olarak, proje fikrinizi belirledikten sonra proje bilgi formu ve proje bütçe formunu doldurmanız gerekmektedir. Proje bilgi formunda proje amacı, hedefleri, faaliyetleri, çıktıları, katma değeri gibi konulara yer vermeniz gerekmektedir. Proje bütçe formunda ise proje için yapacağınız harcamaların kalemlerini ve tutarlarını belirtmeniz gerekmektedir. Proje hazırlama sürecinde ilgili kurumun rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.