İşveren Teşviki Nedir? Teşvik Sorgusu Nasıl Yapılır?

İnternet sitelerinde en çok aranan haberlerin başında ‘devlet teşviki nasıl alınır?’ sorusu öne çıkıyor. İşveren için önemli olan teşvik nasıl yapılıyor? İlgilenenler için detaylar haberimizde…

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ülkemizde istihdamın artırılması amacıyla sunmuş olduğu teşvik her zaman işverenler, KOBİ’ler ve işletmeler için çok cazip bir fırsat olarak görülmektedir.

Teşvik nedir ve kim tarafından verilir?

Devletimizin istihdamı artırmak ve işsizlik oranını azaltmak için Sosyal Güvenlik Kurumu kanalıyla KOBİ, işveren ve işletmelere sunduğu maddi desteğe ‘teşvik’ diyoruz. Maddi desteği almak SGK’nın belirlediği şartlara bağlı olmakla birlikte SGK’nın ilgili birimi olan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından şu şekilde açıklanmaktadır;

“5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör iş yeri işverenlerine, kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını teminen çeşitli Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkânı sağlanmıştır.”

SGK, istihdam teşviki nasıl yapılır?

İstihdam teşviki için belirli şartları sağlayan işletmeler ve özel sektör iş yerleri kayıtlı sigortalı çalışan, kadın, genç ve engelli istihdamının yanı sıra bölgesel, büyük ölçekli veya stratejik yatırımı özendirmek amacıyla kanunun belirttiği teşvikten faydalanabilirler. Teşvik başvurusu SGK’ya 5510 sayılı kanundaki şartları yerine getiren işletmeler yapabilir.

Teşvike kimler, hangi şartları yerine getirerek yararlanabilir?

Bir iş yerindeki çalışan sayısı teşvik için önemli bir şart değildir. Küçük veya büyük işletmeler teşvik için başvuru yapma hakkına sahiptir. Teşvikten şu şartları sağlayanlar yararlanabilir;

Çalışanlarda aranan şartlar;

• Sigortalı çalışanın işe girdiği ay öncesindeki son 3 aylık zaman diliminde 10 günden fazla 5510/4-a,b,c çerçevesinde sigortasının olmaması,

• İŞKUR kaydı olduğu gibi işsiz de olması,

• 1/1/2018 yılından sonra özel sektör tarafından istihdam edilmesi gerekmektedir.

İşverenlerde ise aranan şartlar şu şekildedir;

• Özel sektör işverenin olmalı,

• İşe giren sigortalının giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları iş yerinin bildirdiği aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,

• Aylık prim ve hizmet belgelerinin zamanında SGK’ya takdim edilmesi,

• Sigorta primlerinin zamanında tahakkuk edilip, ödenmesi,

• Geçmiş dönemden kalan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

• Çalışan kişilerin mutlaka sigortasının bildirilmesi veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekiyor.

Başvuru yapanlar teşvik sorgusunu nasıl yaparlar?

Teşvik başvurusu yapan kişiler başvuru ile ilgili son durumu SGK’nın internet sitesinden öğrenebilirler. İlk önce http://www.sgk.gov.tr internet sitesindeki başvuru ekranından sorgulama yapabilirler. Sorgulama ekranı 2018 yılından bu yana aktif bir şekilde çalışmakta olup bilgileri doğru giren herkes başvuru durumu ile ilgili son durumu görebilirler.

KAYNAK: Kobilgi Haber

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

E-ticaret Altyapısına Sahip Bir Websiteniz Var Mı?

KOBİlere Özel Ücretsiz Dijital Pazarlama Analizi

Kobiler yapay zekaya hazır mı?
Hibe / Teşvik / Kredi
#KOBİSOR

Kobi testini çözmek için hemen tıklayın.

Yönlendirme.

Metin gelebilir.