İlave istidam sağlayan işverene teşvik müjdesi

AK Parti’nin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’na verdiği ek madde ile işverenler aldıkları her işçi için 3 aylığına teşvik alacaklar.

Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda ekonomiyle ilgili torba yasasına Ak Parti’nin teklifiyle eklenen maddeyle 1 Şubat – 30 Nisan 2019 tarihleri aralığında ilave istihdamla işe alınan her işçi için işverene 3 aylığına prim, vergi ve ücret desteği verilecek.

Mecliste kabul edildi

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda 12 saatlik mesai sonunda AK Parti’nin sunduğu kitap, gazete ve dergilerde KDV’yi sıfırlayan, çiftçilerin takibe düşen borçlarını yeniden yapılandırılmasını sağlayan torba yasa teklifi birkaç değişiklikle kabul edildi.

AK Parti’nin kabul edilen önergesiyle teklife yeni maddeler eklendi. Buna göre, 1 Şubat – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında ilave istihdamla işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle işverene, prim, vergi ve ücret desteği verilecek.

Teklife eklenen hüküm ise; “1/2/2019 ile 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ile Aralık ayları arasında aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aylardaki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarih itibariyle 9 aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeden çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteğiyle birlikte işe alındıkları ay dahil 3 aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Fonu’ndan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin SGK’na olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.”

Kıdem tazminatı da teklife eklendi

Kıdem tazminatı ile ilgili bir madde teklife eklenerek, taşeron düzenlemesiyle kamuda kadroya alınan işçilere son işveren olarak kamu tarafından ödenen kıdem tazminatının alt işverene rücu edilmesi hükme bağlandı.

Komisyon Başkanı AK Partili Sadi Bilgiç, alt işveren konumundaki firmaların yüzde 95’inin taşeron sistemi kalktığından faaliyette olmadığını, kamunun tahsili mümkün olmayan tutarlar için dava açıp kazansa dahi tahsilatın gerçekleştirilemediğinden kamunun dava masrafı ödememesi için düzenlemenin yapıldığını söyledi.

KAYNAK: Kobilgi Haber

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

E-ticaret Altyapısına Sahip Bir Websiteniz Var Mı?

KOBİlere Özel Ücretsiz Dijital Pazarlama Analizi

Kobiler yapay zekaya hazır mı?
Hibe / Teşvik / Kredi
#KOBİSOR

Kobi testini çözmek için hemen tıklayın.

Yönlendirme.

Metin gelebilir.