İhracat Destekleri Nelerdir?

ihracat destekleri

E-ihracat, elektronik ihracat ve mikro ihracat olmak üzere bütün ihracat destekleri, Ticaret bakanlığı, KOSGEB ve Eximbank tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu desteklerin amacı ihracatın daha çok geliştirilmesi, dünya çapında markaların oluşturulması ve dünya pazarı üzerinde kalıcı bir yere sahip olunmasını sağlamaktır. Bu destekler, genel olarak karşılıksız hibe olarak kişilere verilir.

Firmalar, almış oldukları ihracat teşvikleri ve destekleri ile beraber çok daha gelişmiş bir ihracat hacmine sahip olmayı hedeflemektedir. Var olan ihracat destekleri, şu şekilde sıralanabilir:

 • Yurtdışı üzerinde bulunan depo, ofis, Showroom ve mağazalara ait kira desteği
 • Yurtdışında markaların duyulabilmesi için reklam ve tanıtım desteği (bu destekler, sosyal medya ve internet üzerindeki diğer platformları da kapsamaktadır)
 • Pazara giriş için gerekli olan belgelerde ve kalite test analizlerinde yapılan belge desteği
 • Yurtdışı marka tescil desteği
 • Yurtdışı Pazar Araştırma Seyahat desteği
 • Yurtdışı Kargo ve Navlun desteği
 • Yurtdışında ve yurtiçinde oluşturulacak olan fuar desteği
 • Sanal Fuar desteği

Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri

Ticaret bakanlığı ihracat destekleri, geniş kapsamlı bir destek paketidir. Bu paket içerisinde yer alan destekleri şu şekilde belirtebiliriz:

 • Ürün ihracat destekleri
 • Hizmet ihracat destekleri
 • Teknik müşavirlik destekleri
 • Markalaşma desteği
 • KOSGEB ihracat desteği
 • Eximbank kredileri

İhracatta Devlet Destekleri

Devlet tarafından verilen ihracata yönelik destekler, mal ve hizmet bazlı olarak iki ana gruba ayrılır. Hizmet grubunda yer alan destekler eğitim, bilişim, film, sinema ve belgesel, sağlık, sağlık turizmi, yayıncılık, lojistik ve de yönetim danışmanlığı dalları üzerinde verilmektedir.
Verilen ihracat destekleri ve mal olarak nitelendirilenleri aşağıda sıralanmıştır.

Yurt Dışı Mağaza, İşyeri, Ofis, Depo Açma Destekleri

Firmanıza ait olan yurtdışı ofisleri, depoları, mağazaları ve bunun gibi diğer işletmeleri için devlet destek sağlamaktadır. Bu destek kapsamında üreticilere ait kiraların %50’si, ticari firmaların ise %40’ı devlet tarafından tekrar geri ödeniyor.

Yurtdışında açılan firmalara ait üst limit 2.000.000 TL’dir. Bu hem üreticiler hem de ticari firmalar için geçerli olarak yapılan desteğin oranı ise %50’dir. Bu destekler mağaza, ofis, depo ve showroomlar için geçerlidir. Bununla beraber yapılacak olan destek ödemesi maksimum 25 birin için olacaktır. Destek süresi ise yine en fazla 4 yıl olarak belirlenmiştir.

Yurtdışı Reklam ve Tanıtım Desteği

Ülke sayısı gözetilmeksizin yapılan bu destek, katalog bastırma, sosyal medya destekleri, gazeteler, dergiler ve televizyon reklamları olmak üzere birçok alanı kapsar ve bu alanlar üzerindeki harcamaların %60’ını direkt olarak şirkete geri öder. Yapılan ihracat destekleri, 4 yıllık bir süreyi kapsamaktadır.
Var olan tanıtım harcamalarına dair üst limit, devlet tarafından yine 4.000.000 TL bazında belirlenmiştir. Bunun yanında, eğer firmanız kira desteklerinden de faydalanıyorsa, bu desteğin belirlenen üst limiti 2.500.000 TL’dir.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Pazara giriş desteği için kişilerden belirli belgeler istenmektedir. Bu belgeler şu şekilde sıralanır:

 • Standartlara Uygunluğun Tespiti Belgesi
 • Can Güvenliğine Uygunluğun Tespiti Belgesi
 • İhracat İçin Zorunlu Kalite ve Güvenlik Belgesi
 • Tarım Test ve Analizlerine Destek Belgesi

Bu belgelerin hazırlanması kapsamında devlet ihracatçılara destek olmakta ve bu harcamaların %50’sini geri ödemektedir. Bu destekte var olan üst limit ise 4.000.000 TL’dir.

Yurtdışı Pazar Araştırma Destekleri

İhracatçılar için sağlanan bu destek kapsamında, ulaşım ve konaklamaya dair oluşan masrafların %50’si destek olarak verilmektedir. İki çalışanın yer aldığı her seyahat için bu destek 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Bununla beraber, senelik bazda 5 seyahat hakkı verilir.

Fuar Desteği – Fuar Harcamalarının (Stand Açma) Desteklenmesi

Fuarların açıldığı alan üzerinde metrekare hesabı yapılarak ihracatçılara destek verilmektedir. Bu fuar katılımları kapsamında devlet tarafından belirlenen 3 fuar çeşidi bulunur. Bunlar genel katılım, prestijli katılım ve sektörel katılımdır. Tüm katılımlardaki destek oranı %50 ila %70 arasında değişir.

Devlet tarafından verilen bu destekteki üst limitlerde farklılıklar görülür. Genel katılım için 150.000 TL, sektörel fuarlarda 250.000 ve prestijli fuarlarda ise verilen üst limit 750.000 TL’dir.

İhracatçılara Yeşil Pasaport Desteği

Her sene ihracat yapan bir firmanın son üç senesinde, şirket senelik olarak ortalama 500.000 doların üzerinde bir ihracat yapıyorsa, bu ihracatı ile yeşil pasaport desteği almaya hak kazanır. Sağlanan bu pasaportların kullanım süresi iki senedir ve senenin dolması ile beraber tekrar bir başvuru yapılabilir. Bu pasaportu alacak olan kişinin ya şirketin sahibi ya da ortağı, çalışanı olması gerekir. Bu sayede devlet tarafından kişilere ihracat destekleri sunulmuş olur.

Marka Tescil Desteği

Şirketin, Türkiye içerisinde tescillenmiş bir ya da daha fazla markası var ise, var olan bu markaların dünya üzerinde bulunan bir ülke de tescillendirilmesi için yapılan harcamalara devlet %50 oranında destek vermektedir.
4 yıl olan bu desteğin yıllık olarak üst limiti 750.000 TL’dir.
Bu desteklerle beraber, devlet yurtdışından şirket alımlarına yönelik de desteklerde bulunmaktadır. Bu satın alımlar esnasında ortaya çıkan finansal ve hukuksal danışmanlık hizmetleri için var olan harcamaların %50’si geri ödenir. Bu destekte ise üst limit 3.000.000 TL’dir.,

Yurtdışı Pazar Araştırma Rapor Desteği

Yurtdışı pazar araştırması kapsamında bakanlıklar, şirketlere yönelik ihracat teşvikleri vererek yatırım oranlarını artırmayı istemektedir. Bu kapsamda hazırlatılan raporlarda ortaya çıkan maliyetlerin %50’si bakanlık tarafından karşılanır. Verilen destekler şu raporlar için geçerlidir:

 • Müşterileri ve Rakipleri Tanıma İçin Pazar ya da Sektör Hakkında Rapor Desteği
 • Markanın Bilinilirliğini Ölçmeye Yönelik Destekler
 • Satış Kurallarını ve Uygulamaları Öğrenmek İçin Pazar ya da Sektör Hakkında Rapor Desteği

Bu verilen ihracat destekleri üzerinde yer alan üst limit 200.000 TL’dir.

Ur-Ge Desteği – ÜRGE Projeleri

Eğer şirketiniz bir işbirliği kuruluşuna üye ise ve bu kuruluş çalıştığınız sektöre ait ihracatı artıracak olan bir projede yer alıyorsa, katılmış oldukları faaliyetlere ait masrafların %50’si destek kapsamına girmektedir. Bu faaliyetler eğitim, danışmanlık ve potansiyeli olan müşteriler ile ilişki kurmak gibi faaliyetlerdir.

Kişilere ait olan şirketin sektörünüze göre ihtiyaç analizi yapılır ve rekabet gücünün artırılması için uzmanlarca çalışılarak tespitlerde bulunulur. Bu kapsamda yapılan ihracat teşvikleri 3 yıl sürer.

Sektörel Ticaret Heyetlerine Katılanların Desteklenmesi

Şirket üzerinden sektörel ticaret heyetlerine katılan iki kişinin masrafı, %50 oranında karşılanır. Hedef olarak edinilen ve öncelik tanınan ülkelere giden heyetlere ise ihracat teşvikleri olarak %60 destek verilir.

Markalaşma ve Turquality Desteği

Turquality desteği, ihracat tevşikleri arasında yer alan ve en önemlilerinden olan bir destektir. Bu destek sayesinde ülke içerisinde bulunan markalar dünya çapında bir markaya dönüşebilmesi için kurumsallaşma, markalaşma ve kolaylıkla yurtdışına açılabilmesi sağlanmaktadır. Bu bağlamda danışmanlık ve verilen devlet destekleri paketin içerisinde yer alır.

Yapılan markalaşma ve Turquality Destek Programı, bakanlık nezdinde Ticaret Bakanlığı’nca yürütülmektedir.
Turquality Destek Programı, üst limit var olmadan %50 oranında bir destek sağlar. Bu destek pazar bazlı bakıldığında 5 yıl boyunca verilir. Bu süreçte firmaların performanslarına bakılarak destek yine uzatılabilmektedir.
Marka destekleri ise 4 yıl boyunca verilerek %50 oranında bir destek sağlar. Bu destekler mağaza dekorasyon giderleri, tanıtım, reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi birçok hizmet için geçerlidir.

KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı

İhracat destekleri arasında yer alan KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı, minimum 6 ay, maksimum ise 2 yıl olarak belirlenmiştir. Bu destek programı kapsamında ihracatçıya verilecek olan destek 300.000 TL’dir. Bu destek programı, personel giderleri dışarıda tutularak %70 oranında geri ödemesiz, %30 oranında geri ödemeli olarak belirlenir. İşletmelerin sahip olduğu destek şansı yalnızca tek bir seferdir.

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen sektörlerde geçerli olmaktadır. Bu sektörlerde içerisinde yer alan sınai ya da ticari faaliyet yürüten şirketler, hedeflenen ülkeler içerisinde pazarlama ve tanıtıma yönelik çalışmalar yapabilir. Bu çalışmalara dair harcamalar için ilave bir destek sağlanacaktır. Bu destekler, ihracat teşvikleri kapsamına girmektedir.

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin Desteklenmesi – YDLM Devlet Teşvikleri

İhracat destekleri kapsamında, var olan ihracatın artırılması ve Türk mallarına ait pazarın yükseltilmesi için birtakım destekler sağlanacaktır. Bu destekler, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ile karşılanır.

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

E-ticaret Altyapısına Sahip Bir Websiteniz Var Mı?

KOBİlere Özel Ücretsiz Dijital Pazarlama Analizi

Kobiler yapay zekaya hazır mı?
Hibe / Teşvik / Kredi
#KOBİSOR

Kobi testini çözmek için hemen tıklayın.

Yönlendirme.

Metin gelebilir.