KOBİ Destek Programları

Devletten yeni fikir geliştirenlere destek

Yorum yapılmamış

KOSGEB ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği sayesinde yeni fikir üretenleri ticarileştirmek amacıyla işletmelere 1,6 milyarlık destek veriliyor.

Teknolojide milli, sanayide güçlü olmalıyız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” vizyonu çerçevesinde yapılan yenilikler 1,6 milyar liradan civarında destek gördü. KOSGEB’in “Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri”nde fikirlerinden yenilikler yapmak isteyenlere “Ar-Ge ve İnovasyon” için 750 bin TL, “Endüstriyel Uygulama” ya ise 568 bin TL destek sağlıyor.

Yeni projelere destekler arttı

Yeni fikirleri olan KOBİ ve girişimcilerde, Ar-Ge, inovasyon, bilimsel ve teknolojik alanlardaki buluş ve projelerine destekler arttı. Yapmış olduğu teknolojik ve yüksek katma değerli ürünü yurt dışına satmak isteyenlere de destek veriliyor. KOBİ’lerden bu amaçla projeleri onaylanıp teknoparkta çalışanlara 30 bin, dışarıdakilere ise 24 bin TL kira takviyesi yapılıyor.

Yerli malı belgesi olanlar ayrıcalıklı

Makine-teçhizat, donanım, ham madde, yazılım ve hizmet alımında verilen 450 bin liralık desteğin 300 bin lirası geri ödeniyor. Eğer yerli malı belgesi varsa verilen destek % 15 artış gösteriyor.

Personel giderlerine 150 bin, başlangıç sermayesi desteğine 20 bin, proje danışman desteğine 25 bin, eğitim desteğine 10 bin, yurt içi-dışı fuar desteğine 15 bin, proje tanıtımına 5 bin, test-analiz belgesi almaya 25 bin, sınai ve fikri mülkiyet hakları desteğine ise 20 bin lira veriliyor.

“Endüstriyel Uygulama Programı” da destek alıyor

Bu çerçevede yeni ürünün üretimi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü tekniklerin oluşturulması ve uygun pazarlar bulunarak yapılan ticaretler destek görüyor. Verilen programla KOBİ’lere 818 bin liralık proje desteği verilirken, kiraya 18 bin, personel giderine ise 150 bin liraya kadar destek sağlanıyor.

KAYNAK: Kobilgi Haber

Tags: , , , , , , ,

Son Yazılar

AB, 400 Bin Avro Hibeyi “SivilAnt” projesine verdi
STK’lar Avrupa Birliği’nden hibe desteği alacak