Defter Tasdik Süreleri Ve Cezaları

Muhasebe

Tutulması zorunlu olan ticari defterlerin tasdikinin ne zaman olacağı, açılış ve kapanış onaylarının ne zaman yapıldığı konusunda pek çok soru ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle defter tasdik süreleri ve cezaları hakkında bir içerik hazırlamaya karar verdik. İşte bu konu hakkındaki yükümlülüklerimiz ve tüm detaylar…

2020’de Hangi Defterler Tasdik Edilecek?

Vergi Usül Kanunu’nun 222 maddesine göre tasdike tabi olacak olan defterler şu şekildedir:

 1. Envanter defteri
 2. Yevmiye defteri
 3. İşletme defteri
 4. Çiftçi işletme defteri
 5. İmalat ve istihsal vergisi defteri
 6. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri
 7. Nakliyat vergisi defteri
 8. Serbest meslek kazanç defteri

.

Bu hataları yapmazsanız siz de yemek kartı ile 9.000 tl ye kadar kazanç sağlayabilirsiniz.

 

sanal pos nedir
sanal pos nedir

Yemek kartı kullanılarak 9.000tl ye kadar kazanç sağlayabileceğini biliyor  muydunuz ?  Daha detaylı bilgi için linke tıkla…


Buraya tıkla

Tasdik Zamanları

  1. Öteden beri işe devam edenler: Defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ay içerisinde
  2. Hesap döneminde Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler: Defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ay içerisinde
 • İşe yeniden başlayanlar: Yeni bir mükellefiyete girenler ya da sınıf değiştirenler işe başlama, sınıf değiştirme ya da yeni mükellefiyete girmeden önce
 • Vergi muafiyeti kalkanlar: Muaf oldukları tarih içerisinden başlayarak 10 gün içinde
 1. Tasdike tabi olan defterlerin dolması nedeniyle ya da çeşitli sebeplerle yıl içerisinde yeni defter kullanmaya mecbur kalanlar: Bu defterleri kullanmaya başlamadan evvel

Türk Ticaret Kanununa Göre Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları

Türk Ticaret Kanunu’nun Defter Tutma Yükümlülüğü ile alakalı 64 maddesinin 3. ve 4. fıkraları sebebiyle fiziki ortamda tutulan aşağıdaki defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan evvel noter tarafından yapılmaktadır.

 • Defter-i Kebir
 • Yevmiye defteri
 • Pay defteri
 • Envanter defteri
 • Yönetim kurulu karar defteri
 • Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

Bu defterlerin izleyen çalışma dönemindeki açılış onayı ile defterin kullanılacağı dönemin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlar için Aralık ayında) notere yaptırılmaktadır.

Şirket Türüne Göre Defter Tasdik Prosedürü

 • Limited Şirketler: Hala kullanılan ortaklar kurulu karar defteri yeterli yaprakların olması şartıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam edilebilmektedir.
 • Anonim Şirketler: Ticari defter tebliği geçici madde 3/1 aracılığıyla mevcut durumda kullanılan defterler ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli sayfalarının olması kaydıyla ve ilgili tebliğde geçen bilgilerden eksik olanların da yazılması şartıyla açılış onayı gerçekleştirilmeden kullanılmaya devam edilebilmektedir.

Defter Kapanış Tasdiki Zamanları Nelerdir?

Vergi usul kanunu hükümlerine göre ticari defterleri tutarken ve muhasebe sistemini oluştururken kapanış tasdikine dair bilgi olmamaktadır. Ama ticari hayatı düzenleyen işlemlerin neticelerinin hukuki boyutlarıyla bilgi veren Türk Ticaret Kanunu 69,70,71,72,78 maddelerinde hem kapanış tasdikinin zorunlu olduğu maddeleri hem de hangi defterlerin kapanış tasdikinin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Bu açıklamalar doğrultusunda kapanış tasdikini “bu defterin işi bitmiştir” cümlesiyle anlatabilirsiniz. Kapanış tasdiki yapılmamış olan defter mahkemede kanıt olarak kullanılamamaktadır, fakat buradaki asıl amaç boş sayfalara veya sonradan değiştirmeye açık kayıtlara engel olmaktır. Defterler, görüldükleri yıldan itibaren bir daha değiştirilemez.

Kapanış tasdikinin yaptırılmaması durumunda ise bu işin cezası 2018 için 6.190,00 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu cezanın kim tarafından uygulanacağı hususunda gri noktalar bulunmaktadır.

 

Bu hataları yapmazsanız siz de yemek kartı ile 9.000 tl ye kadar kazanç sağlayabilirsiniz.

Yemek kartı kullanılarak 9.000tl ye kadar kazanç sağlayabileceğini biliyor  muydunuz ?  Daha detaylı bilgi için linke tıkla…


Daha Fazla Bilgi Al

You May Also Like

Mali Müşavir Nedir, Ne İş Yapar?
E Fatura Kullanıcı Hesabı Oluşturma

İdeal Şirket Yolculuğu | Kobi Destek

ROIVA Akademi eğitmenlerinden Hande Demirel'in İdeal Şirket Yolculuğu Kitabı Tüm D&R'larda...

Duyurular