Beyanname Çeşitleri Nelerdir?

Beyanname Çeşitleri Nelerdir?

Kobilgi

Beyanname Çeşitleri Nelerdir ?

Kobilerin Bilgi Platformu

Şirketiniz için Vergi Tasarruf Rehberine aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz ulaşabilirsiniz.


Hemen İndir

Beyanname Çeşitleri Nelerdir?
Beyanname Çeşitleri Nelerdir?

İşletmelerin resmi kuruluşlara herhangi bir durumu bildirmek için yazı ile yaptığı bildirime beyanname denir. Gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergiler beyanname usulü ile vergi daireleri veya ilgili kurumlara beyan edilir. Peki beyanname çeşitleri nelerdir?

İskontolu Akaryakıt Fırsatlarını Kaçırma

Peki beyanname çeşitleri nelerdir ve ne anlama gelmektedir? Bunları tek tek inceleyelim.

 • Katma Değer Vergisi Beyannamesi
 • Muhtasar Vergisi Beyannamesi
 • Geçici Vergi Beyannamesi
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 • Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 • Damga Vergisi Beyannamesi
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 • Ba/Bs Formları

Katma Değer Vergisi Beyannamesi

KDV, açılımıyla Katma Değer Vergisi demektir ve 1984 yılında kabul edilen 3065 sayılı kanuna göre uygulanan bir tüketim vergisidir. Kısaca mal ya da hizmet satışlarında, satın alanın satışı yapana ödediği bir vergi türüdür. KDV, malın üretiminden tüketimine kadar geçen sürede kazandığı katma değer üzerinden alınır ve vergi matrahından düşürülür.

KDV Beyannamesi aylık olarak verilmektedir ve her ay, ayı takip eden 24. günü akşamına kadar verilmesi gerekir. KDV ödemesi her ayın 24. Gününde verilen beyanname ardından ayın 26. günü akşamına kadar ödenmelidir. Bu süre Katma Değer Vergisi mükelleflerinin vergi ödeme zamanıdır. Tüketiciler mal veya hizmeti alırken bu vergiyi zaten aldıkları malın fiyatı içerisinde ödemiş olurlar.

Muhtasar Vergisi Beyannamesi

Muhtasar Beyanname, Gelir Vergisi Kanunu’nun 84. maddesinde şöyle açıklanmaktadır;

 • İşverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kişilerce kesilen vergi matrahlarının toplu olarak vergi dairesine bildirme işlemleridir.
 • Muhtasar Beyanname aylık ve üç aylık dönemler olmak üzere iki şekilde verilebilir.
 • Üç aylık dönemde muhtasar beyanname vermek isteyen kişi ve kurumların vergi dairesini önceden bilgilendirmeleri ve 10 kişinin altında çalışana sahip olmaları gerekmektedir.
 • Aylık muhtasar beyanname vermek isteyen kişi ve kurumların ise beyan edilecek kalemleri arasında zirai ürün bedelleri üzerinden yapılmış tevkifatları olmalıdır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 98. maddesine göre 3 aylık dönemlerde beyan edilecek vergilerin, vergi dairesine önceden bildirmek şartı ile her ay yerine üç aylık dönemleri izleyen ayın 23. akşamına kadar verilebileceği belirtilmiştir.

Geçici Vergi Beyannamesi

Geçici vergi en genel hatları ile sene boyunca vuku bulan verginin 3 aylık dönemler sonunda önden ödenmesidir, yani bir nevi peşin vergidir. Literatürdeki tanımı ise, ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükelleflerinin  cari vergilendirme dönemlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisine’ne mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir çeşit peşin vergi uygulamasıdır.

Geçici vergi beyannamesi üç aylık dönemi takip eden ayın 14. günü vergi dairesine bildirilir ve 17. günü akşamına kadar ödenir. Örneğin; Ocak-Şubat-Mart dönemini takip eden Mayıs ayının 14. gününe kadar geçici vergi beyan edilir ve yine Mayıs ayının 17. günü akşamına kadar ödenir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Kurumlar Vergisi nedir sorusunun en basit cevabı; kurum kazançlarından alınan vergidir. Mükelleflerin bir yıl boyunca kazandıkları safi kurum kazancına göre hesaplanan bu vergi türü, vergi dairesine Nisanın 1’inden 30’una kadar verilen Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile beraber teslim edilir.

Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Basit usulde yıllık gelir vergisi beyannamesi, basit usule tabi olan mükelleflerin yıllık kar/zarar durumunu gösteren beyannamedir. Mükellefler yıl içinde sadece bir defa yıllık gelir vergisi beyan ederler. Bu mükellefler için yıllık gelir vergisi oranı %15’den başlayarak %35’e kadar çıkabilir. Beyanname izleyen yılın Şubat ayının 25. günü akşamına kadar beyan edilerek iki taksit olarak ödenir.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Gelir vergisi en kısa tanımı ile sadece gerçek kişilerden alınan bir vergi türüdür. Kapsamlı incelemek gerekirse gelir vergisi, resmi geliri olan, hukukta hak sahibi olan, kurum olmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınan bir çeşit vergidir. Gelir yıl içerisinde kişilerin mal veya gayrimenkul satışı veya getirisi ya da ücretli çalışma karşılığı elde ettiği kazançtır.

Gelir vergisi beyannamesi gelirinizin vergisinin tarh etmesi için vergi dairesine verilen beyandır. Yıllık olarak izleyen yılın Mart ayının 25. günü akşamına kadar gelir verginizi beyan etmeniz ve 26. günü akşamına kadar ödemeniz gerekmektedir. Eğer gelir sadece basit usulde elde edilen kazançlardan oluşuyorsa bu defa da izleyen yılın Şubat ayının 25. günü akşamına kadar beyan edilmesi gerekmektedir.

Damga Vergisi Beyannamesi

Damga vergisi, kişilerin veya kurumların aralarında yaptıkları resmi ve hukuki sonuç doğuran anlaşmaların, sözleşmelerin veya işlemlerin belgelendirildiği, kağıtlardan alınan bir vergi türüdür.

Damga vergisi ödeyecek mükellefler Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Belirlenen kurum ve kuruluşlar 1 ay içerisinde düzenlenen kağıtların vergisini ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine beyanname yolu ile bildirir eder ve yirmialtıncı akşamına kadar öder. Bu durumun dışında kalan haller için ise, düzenlenen kağıdın tarihini izleyen onbeş gün içinde beyan eder ve aynı süre içerisinde öder.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Kurumlar Vergisi nedir, sorusunun en basit cevabı; kurum kazançlarından alınan vergidir. Mükelleflerin bir yıl boyunca kazandıkları safi kurum kazancına göre hesaplanan bu vergi türü, vergi dairesine Nisanın 1’inden 30’una kadar verilen Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile beraber teslim edilir.

Vergi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı Nisan ayının ilk gününden 25’ine kadar vergi dairesine teslim edilmesi gereken belgedir. Bu belge bağlı bulunan vergi dairesine verilmelidir.

 • Her mükellef vergiye tabi olan kazancı için beyanname vermelidir.
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesine Eklenmesi Gereken Belgeler
 • Detaylı bilanço, gelir tablosu veya işletme hesabı özeti
 • Kesinti şeklinde ödenen vergilere ilişkin belge
 • Yabancı ülkelerde ödenen vergilere ilişkin belge
 • Dar mükellef ortağı bulunan kurumlarda bu ortakların adı, ünvanı ve ikametlerine ait bildirim
 • Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere ait ticari kârdan mali kâra ulaşmak için yapılan hesaplamayı gösteren bildirim

Beyannameyi internet üzerinden iletmek isteyenler için E-Beyanname elektronik ortamda, beyannamenin kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’a kadar gönderilebilir.

Ba/Bs Formları

Ba formu mal ve hizmetlerin alımlarına dair bildirim için kullanılırken, Bs formu mal ve hizmetlerin satışlarına dair bildirim için kullanılmaktadır. Kısaca 5000 TL ve üzeri mal alımı için malı alan firma Ba formu oluştururken, malı satan firma ise Bs formu oluşturmak ve beyan etmek zorundadır. Ba/Bs formları anonim ve limited şirketler tarafından tüm alış ve satışların KDV’siz olarak 5000 TL’yi geçtiği miktarlarda düzenlenmektedir. Aynı firmadan birden fazla alım yapılması durumunda faturalar toplanarak beyan edilir. Örneğin, A firmasından 1000 TL, 3000 TL ve 2000 TL tutarındaki alımlarda, alınan tüm miktarlar toplanarak Ba formunda 6000 TL olarak beyan edilir.

5000 TL üzerinde alışı veya satışı olmayan firmalar Ba/Bs formunu boş olarak izleyen ayın son günü beyan etmek durumundadır.

Ödenmiş Sermaye Nedir ? Nasıl Hesaplanır ?

Ödenmiş Sermaye Nedir ? Nasıl Hesaplanır ?

 

Vergi Avantajı Konusunda Vergi Uzmanları Neler Söyledi ?

Satış artırma yolları
Satış artırma yolları

Devlet Teşvikli Vergi Avantajları Nelerdir ?

Ticaret Şirketleri Nelerdir ?

Beyanname Çeşitleri Nelerdir ?

İşletmeler İçin Vergi Kazancı Fırsatı
İşletmeler İçin Vergi Kazancı Fırsatı

Yemek Kartında Vergi Avantajı Nedir ? Nasıl Hesaplanır ?

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

E-ticaret Altyapısına Sahip Bir Websiteniz Var Mı?

KOBİlere Özel Ücretsiz Dijital Pazarlama Analizi

Kobiler yapay zekaya hazır mı?
Hibe / Teşvik / Kredi
#KOBİSOR

Kobi testini çözmek için hemen tıklayın.

Yönlendirme.

Metin gelebilir.