Finans

Banka Kredisi Muhasebe Kaydı

Yorum yapılmamış

Firmalar zaman zaman yaşadıkları maddi sıkışıkları giderebilmek adına veya yatırım yapabilmek adına kredi kullanırlar. Biz de hazırlayacağımız bu içerikte banka kredisi muhasebe kaydı olur konusu üzerinde duracağız. Öyleyse anlatmaya başlayalım.

Kredinin Muhasebeleştirilmesi İçin Kullanılacak Hesaplar (Banka Kredisi Muhasebe Kaydı)

Hesap Kodu Hesap Adı Kullanım Amacı      
102 Bankalar Kredinin hangi banka hesabına aktarıldığını takip edebilme
180 Gelecek aylara ait giderler Bir yıllık toplam faiz giderlerinin ödeme takibi işlemi
280 Gelecek yıllara ait giderler Bir yılın üzerindeki faiz giderlerinin ödeme takibi işlemi
300 Kısa vadeli banka kredileri Bir yılın altındaki kredi ana para ödeme tutarı takibi
400 Uzun vadeli banka kredileri Bir yılın üzerindeki kredi ana para ödeme takibi
381 Gider tahakkukları Bir yıl içerisindeki toplam faiz giderlerinin ödeme takibi
481 Gider tahakkukları Bir yılın üzerindeki toplam faiz giderlerinin takibi
700 Finansman giderleri Faiz ve BSMV giderlerinin takibi    

 

Bu hataları yapmazsanız siz de yemek kartı ile 9.000 tl ye kadar kazanç sağlayabilirsiniz.

sanal-pos-nedir?

Yemek kartı kullanılarak 9.000tl ye kadar kazanç sağlayabileceğini biliyor  muydunuz ?  Daha detaylı bilgi için linke tıkla…


Buraya tıkla

 • Kullanılan Hesaplar

Kullanıcılacak hesaplar şu şekildedir;

180- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuku (Kısa vade finansman maliyeti)

280- Gelecek yıllar yönelik giderler ve gelir tahakkuku ( Uzun vade finansman maliyeti)

300- Banka kredileri (Kısa vadede ana borç ve ek olarak faiz, bir yıllık borç için)

400- Banka kredileri (Uzun vadede ana borç ve ek olarak faiz, bir yıldan fazla vadeli borç için)

780- Finansman (Ödendiği dönem için finansmanın maliyeti)

646- Kambiyo karı (Değerleme günü oluşan karlar)

 • Tahakkuk Kaydı

102-

180-

280-

300-

400-

Kredinin kullanılması tahakkuk kaydı bu şekildedir.

 • Ödeme Kaydı

300-

153-

150-

252-

253-

255-

254-

102-

180-

Kredinin ödemesi ve finansman gideri oluşması kaydı bu şekildedir.

Sadece finansman amaçlı kredilerde muhasebe kaydı ise şu şekildedir;

300-

780-

102-

180-

 • Değerleme Kaydı

Değerleme kaydına dahil olan hesaplar şu şekildedir; 180,280,300-400. 3 aylık hesap dönemleri içerisinde yukarıda belirtilen hesapların bakiyelerine döviz alış kuru üzerinden değerleme işlemi yapılır ve arada oluşan kur farkı gideri 780, oluşan kur farkı karları ise 646 kambiyo karlarına aktarılır.

 • 300-400 nolu hesapta kur zararı bulunmasındaki kayıt finansman gideridir.

780-

300-

400- 

Kredi değerleme

180-200 değerlemelerinde ise kambiyo kar çıkmaktadır. 

180-

280-

646-

Kredi değerleme

 • 300-400 numaralı hesapta kur karı çıkmasında kayıt kambiyo karıdır.

300-

400-

646-

Kredi değerleme

180-280 değerlemelerinde finansman gideri çıkmaktadır.

780-

180-

280-

Kredi değerleme

 • Dönem Sonu (300-400) – (180-280) Virman Kaydı

Dönem sonunda uzun vadeli borçlar kısa vadeli borçlara alınır.

400-

180-

300-

280-

Uzun vadeli borcun kısa vadeye dönmesi

Konuyu özetlemek gerekirse şu şekilde özetleyebiliriz;

 • Bankadan kullanılan krediler işletmenin ihtiyacı için olması gerekmektedir. Ayrıca banka kredileri kısa vade ve uzun vade olmak üzere 2’ye ayrılır. Kısa vadeliler bir yıllık, uzun vadeliler ise bir yıldan daha uzun süreleri kapsar. 
 • Banka kredi borcunun bilançoda ana parası ve faizi ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir. Ana para ve faizin toplamı bilançonun pasif bölümünde, ileriki dönemde ödenecek olan faiz ise bilançonun aktif bölümünde bulunmalıdır. 
 • Banka kredisi aracılığıyla alınan her türlü değer, ilk dönem çıkan finansman maliyeti aktif varlığın maliyeti yönlendirilir. İlk yıldan sonra ise finansman maliyetleri direkt olarak finansman maliyetini yönlendirilir. 
 • Döviz olarak alınan banka kredi borcunun geçici vergi dönemlerinde ve dönem sonunda değerleme yapılması gerekmektedir. 
 • Banka kredileri değerleme yapılırken borçlar döviz alış kuru ile değerlendirilir.

Çalışan Başına 9.000 ₺ Cepte

Bu hataları yapmazsanız siz de yemek kartı ile 9.000 tl ye kadar kazanç sağlayabilirsiniz.

Yemek kartı kullanılarak 9.000tl ye kadar kazanç sağlayabileceğini biliyor  muydunuz ?  Daha detaylı bilgi için linke tıkla…


Daha Fazla Bilgi Al

Son Yazılar

Çekin Günü Geçerse Ne Olur?
Şirket Kurma Maliyeti Nedir?